Stałe w PHP

Stronę tą wyświetlono już: 1998 razy

Stałe w PHP poza klasami można tworzyć w dwojaki sposób:

Listing 1
  1. <?php
  2. define(CONST1, 10); // pierwszy sposób tworzenia stałych poza klasami
  3. const CONST2 = "jakiś tekst"; // drugi sposób tworzenia stałych poza klasami
  4. ?>

Warto zauważyć, że stałe przyjęło się pisać dużymi literami dla wyraźnego odróżnienia od zmiennych. Stałe wyróżniają się również tym, że nie mają na początku znaku $. Odwołanie się do stałej wygląda następująco:

Listing 2
  1. <?php
  2. echo("<p>" . CONST1 . "</p>");
  3. ?>
Propozycje książek

Komentarze