Stałe w PHP

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 2727 razy

Stałe w PHP poza klasami można tworzyć w dwojaki sposób:

<?php define(CONST1, 10); // pierwszy sposób tworzenia stałych poza klasami const CONST2 = "jakiś tekst"; // drugi sposób tworzenia stałych poza klasami ?>

Warto zauważyć, że stałe przyjęło się pisać dużymi literami dla wyraźnego odróżnienia od zmiennych. Stałe wyróżniają się również tym, że nie mają na początku znaku $. Odwołanie się do stałej wygląda następująco:

<?php echo("<p>" . CONST1 . "</p>"); ?>
Propozycje książek