Pola i metody statyczne klas w PHP

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 2611 razy

Zarówno pola jaki i metody klas w PHP mogą być statyczne za sprawą użycia słowa kluczowego static. Metody i pola statyczne wyróżniają się tym, że można się do nich odwoływać bez konieczności tworzenia obiektu klasy. Oto prosty przykład:

<?php class myMath{ public static $last_angle = 0; // pole statyczne klasy public static function degreesToRadians($angle_in_degrees){ // statyczna metoda klasy self::$last_angle = pi() / 180. * $angle_in_degrees; // przypisanie polu statycznemu klasy wartości return self::$last_angle; } const PHI = 1.6180339887498948482; // stała wewnątrz klasy } $angle = 30; echo("<p>Kąt w stopniach: $angle;"); echo(" kąt w radianach: " . myMath::degreesToRadians($angle) . ";</p>"); // wywołanie metody statycznej echo("<p>Ostatnio przeliczony kąt: " . myMath::$last_angle . ";</p>"); // odwołanie się do pola statycznego klasy (nie obiektu klasy) echo("<p>Stała: " . myMath::PHI . "</p>"); // wywołanie stałej wewnętrznej klasy ?>
Propozycje książek
tytuł: PHP i MySQL. Aplikacje internetowe po stronie serwera autor: Jon Duckett

Tytuł:

PHP i MySQL. Aplikacje internetowe po stronie serwera

Autor:

Jon Duckett

tytuł: PHP 8 i SQL. Programowanie dla początkujących w 43 lekcjach autor: Mariusz Duka

Tytuł:

PHP 8 i SQL. Programowanie dla początkujących w 43 lekcjach

Autor:

Mariusz Duka

tytuł: CodeIgniter 4. Zaawansowane tworzenie stron WWW w PHP autor: Łukasz Sosna

Tytuł:

CodeIgniter 4. Zaawansowane tworzenie stron WWW w PHP

Autor:

Łukasz Sosna

tytuł: PHP 7 MySQL 8 i Maria DB Praktyczny podręcznik autor: Steve Prettyman, Adrian W. West

Tytuł:

PHP 7 MySQL 8 i Maria DB Praktyczny podręcznik

Autor:

Steve Prettyman, Adrian W. West

tytuł: PHP i MySQL. Dynamiczne strony WWW. Szybki start. Wydanie V autor: Larry Ullman

Tytuł:

PHP i MySQL. Dynamiczne strony WWW. Szybki start. Wydanie V

Autor:

Larry Ullman

tytuł: PHP 7. Algorytmy i struktury danych autor: Mizanur Rahman

Tytuł:

PHP 7. Algorytmy i struktury danych

Autor:

Mizanur Rahman

tytuł: PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW. Vademecum profesjonalisty. Wydanie V autor: Luke Welling, Laura Thomson

Tytuł:

PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW. Vademecum profesjonalisty. Wydanie V

Autor:

Luke Welling, Laura Thomson

tytuł: PHP i jQuery. Techniki zaawansowane. Wydanie II autor: Keith Wald, Jason Lengstorf

Tytuł:

PHP i jQuery. Techniki zaawansowane. Wydanie II

Autor:

Keith Wald, Jason Lengstorf

tytuł: Laravel 4. Podstawy tworzenia aplikacji w PHP autor: Raphaël Saunier

Tytuł:

Laravel 4. Podstawy tworzenia aplikacji w PHP

Autor:

Raphaël Saunier

tytuł: Magento. Przewodnik dla programistów PHP autor: Allan MacGregor

Tytuł:

Magento. Przewodnik dla programistów PHP

Autor:

Allan MacGregor

W związku z tym, że firma Helion nie wywiązuje się z swoich zobowiązań naliczania prowizji za każdą zakupioną książkę a kontakt z ową frmą jest nie możliwy autor strony zmuszony został do zablokowania linkowania książek. Za wszelkie niedogodności z tym związane z góry przepraszam i obiecuję włączenie linkowania gdy tylko sprawa zostanie wyjaśniona