Obsługa wyjątków w PHP

Stronę tą wyświetlono już: 2127 razy

Obsługa wyjątków w PHP za pomocą instrukcji try, catch wygląda następująco:

Listing 1
 1. <?php
 2. $x = 0;
 3. try{
 4. if(!$x)
 5. throw new Exception("Próbujesz obliczyć logarytm naturalny z zera");
 6. $value = log($x);
 7. }catch(Exception $e){
 8. echo("Błąd w linii: " . $e->getLine() . ": " . $e->getMessage());
 9. }
 10. ?>

Wynik działania powyższego kodu:

Błąd w linii: 5: Próbujesz obliczyć logarytm naturalny z zera

Jak widać klasa Exception w PHP zajmuje się obsługą błędów, udostępniając opis błędu, miejsce jego wyrzucenia i parę innych rzeczy też. Oto konstrukcja klasy Exception:

Listing 2
 1. Exception {
 2. // pola klasy
 3. protected string $message ;
 4. protected int $code ;
 5. protected string $file ;
 6. protected int $line ;
 7. // metody
 8. public __construct ([ string $message = "" [, int $code = 0 [, Throwable $previous = NULL ]]] )
 9. final public string getMessage ( void ) // zwraca komunikat wyjątku (opis wyjątku)
 10. final public Exception getPrevious ( void )
 11. final public mixed getCode ( void ) // kod błędu (domyślnie 0)
 12. final public string getFile ( void ) // zwraca nazwę pliku, w którym błąd wystąpił
 13. final public int getLine ( void ) // zwraca linię wyrzuconego wyjątku
 14. final public array getTrace ( void )
 15. final public string getTraceAsString ( void )
 16. public string __toString ( void )
 17. final private void __clone ( void )
 18. }

Kod wcześniej rzuconego wyjątku przeróbmy do następującej postaci:

Listing 3
 1. <?php
 2. function ln($value){
 3. if(!$value)
 4. throw new Exception("Próbujesz obliczyć logarytm naturalny z zera");
 5. return log($value);
 6. }
 7. try{
 8. $val1 = ln(10);
 9. echo("<p>" . $val1 . "</p>");
 10. $val2 = ln(0);
 11. echo("<p>$val2</p>");
 12. $val3 = ln(5);
 13. echo("<p>$val3</p>");
 14. }catch(Exception $e){
 15. echo("Błąd w linii: " . $e->getLine() . ": " . $e->getMessage());
 16. }
 17. ?>

by zrozumieć, że linia kodu wywołania błędu zawsze będzie zwracana przez metodę getLine klasy Exception:

2.302585092994

Błąd w linii: 4: Próbujesz obliczyć logarytm naturalny z zera

Można też tworzyć własne klasy wyjątków, np. tak:

Listing 4
 1. <?php
 2. class lnFromZeroException extends Exception{
 3. public function __construct(){
 4. parent::__construct("Próbujesz obliczyć logarytm naturalny z zera");
 5. }
 6. }
 7. function ln($value){
 8. if(!$value)
 9. throw new lnFromZeroException();
 10. return log($value);
 11. }
 12. try{
 13. $val1 = ln(10);
 14. echo("<p>" . $val1 . "</p>");
 15. $val2 = ln(0);
 16. echo("<p>$val2</p>");
 17. $val3 = ln(5);
 18. echo("<p>$val3</p>");
 19. }catch(Exception $e){
 20. echo("Błąd: " . $e->getLine() . ": " . $e->getMessage());
 21. }
 22. ?>
Propozycje książek

Komentarze