Wyświetlanie informacji o utworzonych bazach danych lub tabelach w MySQL

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 23810 razy

Polecenia SHOW, USE i DESCRIBE

Połączmy się czym prędzej z bazą danych w znany nam już sposób:

mysql>mysql -u root -p
password:

I spróbujmy użyć następującego polecenia:

SHOW DATABASES;

W wyniku czego oczom twym pokazać powinna się taka oto tabelka, z nazwami baz danych:

+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| information_schema |
| mysql              |
| performance_schema |
| phpmyadmin         |
+--------------------+
4 rows in set (0.00 sec)

mysql>

Łałałiła, łałałeła - jakby powiedział Borat Sagdijew. Czyli skąd się te bazy danych tutaj wzięły? Nie martw się! Nie zrobiłeś ich po pijaku, one powstały w trakcie instalacji.

Skoro już wyjaśnione zostały sporne kwestie, to możemy przejść do wybrania jednej z wyżej wymienionych na liście bazy danych za pomocą polecenia USE:

USE mysql;

W wyniku czego powinno się wyświetlić:

Databases changed

Wyświetlmy czym prędzej wszystkie tabele w tej bazie danych:

SHOW TABLES;

W wyniku czego otrzymana zostanie lista wszystkich 28 tabel zawartych w bieżącej bazie danych (których ja tutaj nie przytoczę, albowiem nie odczuwam takowej potrzeby).

Czas najwyższy przetestować polecenie DESCRIBE na jednej z tabel:

DESCRIBE plugin

Wynik działania:

+-------+--------------+------+-----+---------+-------+
| Field | Type         | Null | Key | Default | Extra |
+-------+--------------+------+-----+---------+-------+
| name  | varchar(64)  | NO   | PRI |         |       |
| dl    | varchar(128) | NO   |     |         |       |
+-------+--------------+------+-----+---------+-------+
2 rows in set (0.00 sec)

mysql>

To co powyżej zostało wyświetlone to nazwy pól, typ danych, jakie dane pole przechowuje, czy można wartość Null wprowadzić, czy dane pole jest kluczem identyfikacyjnym, domyślna wartość pola i dodatkowe opcje.

Wyświetlanie baz danych z poziomu phpMyAdmin-a

Dużo łatwiej przeglądać zawartość baz danych z poziomu phpMyAdmin-a, w związku z czym czym prędzej należy wpisać w przeglądarkę następujący adres:

localhost/phpMyAdmin

Uwaga! Na Linux-ie wielkość liter ma znaczenie, natomiast Windows jest ślepy pod tym względem.

Po wpisaniu wcześniej już wspomnianego adresu oczom twym ukazać powinno się okno logowania, gdzie wpisać należy nazwę użytkownika i chało. Po tych jakże żmudnych czynnościach uzyskuje się dostęp do baz danych (o ile ma się takowe uprawnienia).

Propozycje książek
tytuł: SQL dla analityków danych. Tworzenie zbiorów danych dla początkujących autor: Renée M. P. Teate

Tytuł:

SQL dla analityków danych. Tworzenie zbiorów danych dla początkujących

Autor:

Renée M. P. Teate

tytuł: SQL w mgnieniu oka. Opanuj język zapytań w 10 minut dziennie. Wydanie V autor: Ben Forta

Tytuł:

SQL w mgnieniu oka. Opanuj język zapytań w 10 minut dziennie. Wydanie V

Autor:

Ben Forta

tytuł: Praktyczna nauka SQL dla Oracle. Wykorzystaj ogromne możliwości bazy danych Oracle autor: Kim Berg Hansen

Tytuł:

Praktyczna nauka SQL dla Oracle. Wykorzystaj ogromne możliwości bazy danych Oracle

Autor:

Kim Berg Hansen

tytuł: MS SQL Server. Zaawansowane metody programowania. Wydanie II autor: Adam Pelikant

Tytuł:

MS SQL Server. Zaawansowane metody programowania. Wydanie II

Autor:

Adam Pelikant

tytuł: SQL w mgnieniu oka. Opanuj język zapytań w 10 minut dziennie. Wydanie V autor: Ben Forta

Tytuł:

SQL w mgnieniu oka. Opanuj język zapytań w 10 minut dziennie. Wydanie V

Autor:

Ben Forta

tytuł: Mistrzowski SQL. 61 technik pisania wydajnego kodu SQL autor: John L. Viescas, Douglas J. Steele, Ben G. Clothier

Tytuł:

Mistrzowski SQL. 61 technik pisania wydajnego kodu SQL

Autor:

John L. Viescas, Douglas J. Steele, Ben G. Clothier

tytuł: Kompletny przewodnik po DAX. Analiza biznesowa przy użyciu Microsoft Excel, SQL Server Analysis Services i Power BI autor: Ferrari Alberto, Russo Marco

Tytuł:

Kompletny przewodnik po DAX. Analiza biznesowa przy użyciu Microsoft Excel, SQL Server Analysis Services i Power BI

Autor:

Ferrari Alberto, Russo Marco

tytuł: Podstawy języka T-SQL Microsoft SQL Server 2016 i Azure SQL Database autor: Ben-Gan Itzik

Tytuł:

Podstawy języka T-SQL Microsoft SQL Server 2016 i Azure SQL Database

Autor:

Ben-Gan Itzik

tytuł: Zapytania w języku T-SQL. w Microsoft SQL Server 2014 i SQL Server 2012 autor:

Tytuł:

Zapytania w języku T-SQL. w Microsoft SQL Server 2014 i SQL Server 2012

Autor:

tytuł: Microsoft SQL Server 2014. Optymalizacja zapytań autor: Benjamin Nevarez

Tytuł:

Microsoft SQL Server 2014. Optymalizacja zapytań

Autor:

Benjamin Nevarez

W związku z tym, że firma Helion nie wywiązuje się z swoich zobowiązań naliczania prowizji za każdą zakupioną książkę a kontakt z ową frmą jest nie możliwy autor strony zmuszony został do zablokowania linkowania książek. Za wszelkie niedogodności z tym związane z góry przepraszam i obiecuję włączenie linkowania gdy tylko sprawa zostanie wyjaśniona