Tworzenie nowej bazy danych poleceniem CREATE i jej usuwanie poleceniem DROP

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 6285 razy

Utworzenie bazy danych za pomocą polecenia CREATE DATABASE jest dość proste, pod warunkiem, że nie chcesz ustawić innego kodowania niż standardowe (co prawdopodobnie będzie trzeba zrobić) a więc bez ustawiania zbędnych rzeczy użycie polecenia wygląda następująco:

CREATE DATABASE nazwa_bazy_danych;

Lepiej jest jednak ustawić takie kodowanie, które będzie poprawnie interpretować polskie znaki (i nie tylko). A robi się to w ten sposób:

CREATE DATABASE nazwa_bazy_danych DEFAULT CHARACTER SET utf8 DEFAULT COLLATE utf8_general_ci;

Teraz znanym już poleceniem SHOW DATABASES można sprawdzić, czy dodana została baza danych.

Skoro już przy tworzeniu bazy danych jestem, to od razu pokażę jak usuwać bazę danych za pomocą polecenia DROP DATABASE:

DROP DATABASE nazwa_bazy_danych;

Wykonanie powyższego polecenie usunie bez ostrzeżenia całą bazę danych. Dlatego zalecam korzystać z tego polecenia z wielką rozwagą.