Utworzenie nowego użytkownika poleceniem CREATE USER

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 5801 razy

Ponieważ na serwerze mam kilka różnych baz danych, a jednocześnie jednej osobie chcę umożliwić korzystanie z jednej bazy danych, więc konieczne jest utworzenie nowego użytkownika. Robi się to za pomocą polecenia CREATE USER w następujący sposób:

mysql> CREATE USER library@localhost IDENTIFIED BY 'your_password';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

Nowy użytkownik z domyślnymi uprawnieniami został utworzony. Teraz po wyjściu z MySQL-a, zresetowaniu serwera (konieczne na Windowsie) można ponownie połączyć się z bazą danych MySQL za pomocą loginu library i hasła your_password.

Na razie z poziomu tego użytkownika za wiele zrobić nie można, dlatego po zalogowaniu się jako root można jeszcze usunąć tego użytkownika w sposób następujący:

DROP USER library@localhost;

Jak widać użytkownikowi przypisuje się nazwę library oraz po znaku @ (małpy) nazwę hosta, z którego użytkownik może się zalogować. W tym przypadku hostem jest localhost.