Znacznik definicji dfn w HTML-u

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 2595 razy

Wstawianie znacznika definicji <dfn>

Znacznik ten służy do oznaczenia definicji w tekście. Przeglądarki wyświetlają taki tekst kursywą. Oto przykład wykorzystania tego znacznika:

<p>I zasada dynamiki Newtona: <dfn>w inercjalnym układzie odniesienia, jeśli na ciało nie działa żadna siła lub siły działające równoważą się, to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym.</dfn></p>

Wynik działania powyższego kodu:

I zasada dynamiki Newtona: w inercjalnym układzie odniesienia, jeśli na ciało nie działa żadna siła lub siły działające równoważą się, to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym.

Najczęściej wykorzystywane style

Oto lista najbardziej przydatnych styli, których można użyć dla tego znacznika w CSS-sie:

dfn { font-style: italic; /* inne dostępne: normal|italic|oblique|initial|inherit; */ font-weight: bold; color: red; }