Znaczniki skrótu abbr i akronimu acronym w HTML-u

Stronę tą wyświetlono już: 1590 razy

Wstawianie znacznika skrótu <abbr>

W sytuacji, gdy na stronie zaistnieje konieczność zamieszczenia jakiegoś skrótu powinno używać się znacznika akronimu <abbr> w następujący jakże przebiegły sposób:

Listing 1
  1. <p><abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> - hipertekstowy język zapytań używany do opisu formatowania treści strony...</p>

Wynik działania powyższego kodu:

HTML - hipertekstowy język zapytań używany do opisu formatowania treści strony...

Atrybut title jest wyświetlany, gdy czytelnik strony najedzie myszką na tekst zamknięty w znaczniku <abbr>.

Wstawianie znacznika akronimu <acronym> - nie wspierany w HTML-5

Akronim to słowo, które pochodzi od zlepienia co najmniej dwóch innych podstawowych słów np. samochód składa się z słowa samo i chód. Innymi słowy samochód bo sam chodzi. Warto nadmienić, że w HTML-5 ten znacznik został wyparty i zastąpiony znacznikiem <abbr>.

Przydatne style CSS dla znacznika <abbr>

Oto najbardziej przydatne style dla tego znacznika:

Listing 2
  1. abbr{
  2. color: #ff0000;
  3. font-family: Courier; /* zmiana kroju czcionki */
  4. font-style: normal|italic|oblique|initial|inherit;
  5. }
Propozycje książek

Komentarze