Znacznik zmiennej w kodzie programu var w HTML-u

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 3649 razy

Wstawianie znacznika <var> na stronie

Znacznik ten wykorzystywany jest do oznaczenia nazwy zmiennej używanej w kodzie programu. Oto prosty przykład:

<p>Przykład deklaracji zmiennej typu całkowitego w C++: <code >int <var>zmienna</var> = 10;</code >.</p>

Wynik działania powyższego kodu:

Przykład deklaracji zmiennej typu całkowitego w C++: int zmienna = 10;.

Przydatne style CSS dla znacznika <var>

Oto najbardziej przydatne style dla tego znacznika:

var{ color: #ff0000; font-style: normal|italic|oblique|initial|inherit; /* opcje ustawienia tego stylu oddzielone zostały znakiem | */ font-family: Courier; /* zmiana kroju czcionki */ }
Propozycje książek