Znacznik zmiennej w kodzie programu var w HTML-u

Stronę tą wyświetlono już: 2800 razy

Wstawianie znacznika <var> na stronie

Znacznik ten wykorzystywany jest do oznaczenia nazwy zmiennej używanej w kodzie programu. Oto prosty przykład:

Listing 1
  1. <p>Przykład deklaracji zmiennej typu całkowitego w C++: <code >int <var>zmienna</var> = 10;</code >.</p>

Wynik działania powyższego kodu:

Przykład deklaracji zmiennej typu całkowitego w C++: int zmienna = 10;.

Przydatne style CSS dla znacznika <var>

Oto najbardziej przydatne style dla tego znacznika:

Listing 2
  1. var{
  2. color: #ff0000;
  3. font-style: normal|italic|oblique|initial|inherit; /* opcje ustawienia tego stylu oddzielone zostały znakiem | */
  4. font-family: Courier; /* zmiana kroju czcionki */
  5. }
Propozycje książek

Komentarze