Znaczniki wstawienia ins i usunięcia del tekstu w HTML-u

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 2025 razy

Wstawianie znacznika dodania <ins> i usunięcia <del> tekstu

Znaczniki te służą do wyróżnienia tekstu, który został dodany do strony lub usunięty. Oto przykład użycia tych znaczników:

<p>Wartość tej zmiennej powinna być <del>równa zero</del> <ins>różna od zera</ins>, gdy funkcja zwróci błąd.</p>

Wynik powyższego kodu:

Wartość tej zmiennej powinna być równa zero różna od zera, gdy funkcja zwróci błąd.

Przydatne style CSS dla znacznika <ins> i <del>

Oto najbardziej przydatne style dla tego znacznika:

ins, del{ color: #ff0000; font-style: normal|italic|oblique|initial|inherit; font-family: Courier; /* zmiana kroju czcionki */ }
Propozycje książek