Znaczniki wstawienia ins i usunięcia del tekstu w HTML-u

Stronę tą wyświetlono już: 1566 razy

Wstawianie znacznika dodania <ins> i usunięcia <del> tekstu

Znaczniki te służą do wyróżnienia tekstu, który został dodany do strony lub usunięty. Oto przykład użycia tych znaczników:

Listing 1
  1. <p>Wartość tej zmiennej powinna być <del>równa zero</del> <ins>różna od zera</ins>, gdy funkcja zwróci błąd.</p>

Wynik powyższego kodu:

Wartość tej zmiennej powinna być równa zero różna od zera, gdy funkcja zwróci błąd.

Przydatne style CSS dla znacznika <ins> i <del>

Oto najbardziej przydatne style dla tego znacznika:

Listing 2
  1. ins, del{
  2. color: #ff0000;
  3. font-style: normal|italic|oblique|initial|inherit;
  4. font-family: Courier; /* zmiana kroju czcionki */
  5. }
Propozycje książek

Komentarze