Wstawianie list wypunktowanych w HTML-u

Stronę tą wyświetlono już: 2425 razy

Wstawianie listy wypunktowanej w kodzie strony

Oto przykład utworzenia listy wypunktowanej:

Listing 1
 1. <p>Lista pięciu największych jezior w Polsce:</p>
 2. <ul><li>Śniardwy</li>
 3. <li>Mamry</li>
 4. <li>Łebsko</li>
 5. <li>Dąbie</li>
 6. <li>Miedwie</li></ul>

Wynik działania powyższego kodu:

Lista pięciu największych jezior w Polsce:

 • Śniardwy
 • Mamry
 • Łebsko
 • Dąbie
 • Miedwie

Listy można zagnieżdżać:

Listing 2
 1. <p>Lista pięciu największych jezior w Polsce:</p>
 2. <ul><li>Śniardwy
 3. <ul><li>powierzchnia: 11487,5 ha</li>
 4. <li>głębokość maksymalna: 23,4 m</li></ul>
 5. </li>
 6. <li>Mamry
 7. <ul><li>powierzchnia: 9851,0 ha</li>
 8. <li>głębokość maksymalna: 43,8 m</li></ul>
 9. </li>
 10. <li>Łebsko
 11. <ul><li>powierzchnia: 7020,0 ha</li>
 12. <li>głębokość maksymalna: 6,3 m</li></ul>
 13. </li>
 14. <li>Dąbie
 15. <ul><li>powierzchnia: 5408 ha</li>
 16. <li>głębokość maksymalna: 4,2 m</li></ul>
 17. </li>
 18. <li>Miedwie
 19. <ul><li>powierzchnia: 3491,0 ha</li>
 20. <li>głębokość maksymalna: 43,8 m</li></ul>
 21. </li></ul>

Wynik powyższego kodu:

Lista pięciu największych jezior w Polsce:

 • Śniardwy
  • powierzchnia: 11487,5 ha
  • głębokość maksymalna: 23,4 m
 • Mamry
  • powierzchnia: 9851,0 ha
  • głębokość maksymalna: 43,8 m
 • Łebsko
  • powierzchnia: 7020,0 ha
  • głębokość maksymalna: 6,3 m
 • Dąbie
  • powierzchnia: 5408 ha
  • głębokość maksymalna: 4,2 m
 • Miedwie
  • powierzchnia: 3491,0 ha
  • głębokość maksymalna: 43,8 m

Użyteczne style CSS

Dla znacznika <ul> dostępne są style specjalne, sterujące sposobem wyświetlania listy. Za pomocą stylu list-style-type można zmienić domyślny znacznik wypunktowania:

Listing 3
 1. list-style-type: disc|circle|rect|none; /* ustawia znacznik listy wypunktowanej */

Przykład:

Listing 4
 1. <p>Lista pięciu największych jezior w Polsce:</p>
 2. <ul style="list-style-type: circle"><li>Śniardwy</li>
 3. <li>Mamry</li>
 4. <li>Łebsko</li>
 5. <li>Dąbie</li>
 6. <li>Miedwie</li></ul>

Wynik działania powyższego kodu:

Lista pięciu największych jezior w Polsce:

 • Śniardwy
 • Mamry
 • Łebsko
 • Dąbie
 • Miedwie

Istnieje również możliwość stworzenia własnego pliku graficznego z znacznikiem i jego podpięcia w następujący sposób:

Listing 5
 1. list-style-image: url('znacznik.gif');

Kolejny styl to list-style-position sterujący miejscem wyświetlania znaczników (razem z tekstem, czy oddzielnie):

Listing 6
 1. list-style-position: inside|outside|initial|inherit;

W końcu znacznik list-style umożliwiający połączenie list-style-image i list-style-type:

Listing 7
 1. list-style: square url('znacznik.gif');
Propozycje książek

Komentarze