Wstawianie listy definicji w HTML-u

Stronę tą wyświetlono już: 1920 razy

Wstawianie listy definicji w kodzie HTML

Do tworzenia list tego typu korzysta się z znacznika <dl></dl>, wewnątrz którego powinny znajdować się pary znaczników:

 • <dt></dt> - dla omawianego pojęcia;
 • <dd><dd> - dla definicji pojęcia wymienionego w znaczniku <dt></dt>

Oto przykładowy kod, wykorzystujący tą listę:

Listing 1
 1. <p>Lista definicji:</p>
 2. <dl>
 3. <dt>masa</dt>
 4. <dd>jedna z podstawowych wielkości fizycznych określająca bezwładność (masa bezwładna) i oddziaływanie grawitacyjne (masa grawitacyjna) obiektów fizycznych. Jest wielkością skalarną. Potocznie rozumiana jako miara ilości materii obiektu fizycznego[a]. W szczególnej teorii względności związana z ilością energii zawartej w obiekcie fizycznym. Najczęściej oznaczana literą m.</dd>
 5. <dt>ciężar</dt>
 6. <dd>Siła ciężkości, pot. ciężar - wypadkowa siły z jaką Ziemia (lub inne ciało niebieskie) przyciąga dany obiekt oraz siły odśrodkowej wynikającej z ruchu wokół centrum Ziemi (lub innego ciała niebieskiego).</dd>
 7. </dl>

Wynik działania powyższego kodu:

masa
jedna z podstawowych wielkości fizycznych określająca bezwładność (masa bezwładna) i oddziaływanie grawitacyjne (masa grawitacyjna) obiektów fizycznych. Jest wielkością skalarną. Potocznie rozumiana jako miara ilości materii obiektu fizycznego[a]. W szczególnej teorii względności związana z ilością energii zawartej w obiekcie fizycznym. Najczęściej oznaczana literą m.
ciężar
Siła ciężkości, pot. ciężar - wypadkowa siły z jaką Ziemia (lub inne ciało niebieskie) przyciąga dany obiekt oraz siły odśrodkowej wynikającej z ruchu wokół centrum Ziemi (lub innego ciała niebieskiego).

Użyteczne style CSS

Dla znacznika <dl> przydatne style to:

Listing 2
 1. dl{
 2. background: #aaaaaa;
 3. }

Dla znacznika <dt> przydatne style to:

Listing 3
 1. dt{
 2. background: gray;
 3. color: white;
 4. font-weight: bold;
 5. padding: 10px;
 6. }

Dla znacznika <dd> przydatne style to:

Listing 4
 1. dd{
 2. background: #afdde9;
 3. color: gray;
 4. font-style: normal;
 5. padding: 10px;
 6. }

Oto przykład działania powyższych styli:

masa
jedna z podstawowych wielkości fizycznych określająca bezwładność (masa bezwładna) i oddziaływanie grawitacyjne (masa grawitacyjna) obiektów fizycznych. Jest wielkością skalarną. Potocznie rozumiana jako miara ilości materii obiektu fizycznego[a]. W szczególnej teorii względności związana z ilością energii zawartej w obiekcie fizycznym. Najczęściej oznaczana literą m.
ciężar
Siła ciężkości, pot. ciężar - wypadkowa siły z jaką Ziemia (lub inne ciało niebieskie) przyciąga dany obiekt oraz siły odśrodkowej wynikającej z ruchu wokół centrum Ziemi (lub innego ciała niebieskiego).
Propozycje książek

Komentarze