Menu poziome z rozwijaną listą w HTML-u

Stronę tą wyświetlono już: 4475 razy

W HTML-5 do elementów nawigacji służy znacznik <nav>. W związku z tym należy z niego korzystać do oznaczenia części strony, która zawiera elementy menu. Menu można utworzyć z wykorzystaniem HTML-a i CSS-a. Część przykładowego kodu dla HTML-5 składa się z listy głównej <ul> i zagnieżdżonych wewnątrz list <ol>. Kod przykładowego menu wygląda tak:

Listing 1
 1. <nav><ul><li><a href="Strona_domowa">Home</a></li><li><a href="Matematyka" >Matematyka</a>
 2. <ol>
 3. <li><a href="Matematyka Zagadnienia_ogolne" >Matematyka &rarr; Zagadnienia ogólne</a></li>
 4. <li><a href="Matematyka Funkcje" >Matematyka &rarr; Funkcje</a></li>
 5. <li><a href="Matematyka Rownania_liniowe" >Matematyka &rarr; Równania liniowe</a></li>
 6. <li><a href="Matematyka Kombinatoryka" >Matematyka &rarr; Kombinatoryka</a></li>
 7. <li><a href="Matematyka Prawdopodobienstwo" >Matematyka &rarr; Prawdopodobieństwo</a></li>
 8. <li><a href="Matematyka Pochodna_funkcji" >Matematyka &rarr; Pochodna funkcji</a></li>
 9. <li><a href="Matematyka Calki_nieoznaczone" >Matematyka &rarr; Całki nieoznaczone</a></li>
 10. <li><a href="Matematyka Calki_oznaczone" >Matematyka &rarr; Całki oznaczone</a></li>
 11. <li><a href="Matematyka Wektory" >Matematyka &rarr; Wektory</a></li>
 12. <li><a href="Matematyka Macierze" >Matematyka &rarr; Macierze</a></li>
 13. <li><a href="Matematyka Geometria" >Matematyka &rarr; Geometria</a></li>
 14. </ol>
 15. </li><li><a href="Fizyka" >Fizyka</a>
 16. <ol>
 17. <li><a href="Fizyka Kinematyka" >Fizyka &rarr; Kinematyka</a></li>
 18. <li><a href="Fizyka Dynamika" >Fizyka &rarr; Dynamika</a></li>
 19. </ol>
 20. </li><li><a href="Mechanika_techniczna" >Mechanika</a>
 21. <ol>
 22. <li><a href="Mechanika_techniczna Statyka" >Mechanika techniczna &rarr; Statyka</a></li>
 23. <li><a href="Mechanika_techniczna Wytrzymalosc_materialow" >Mechanika techniczna &rarr; Wytrzymałość materiałów</a></li>
 24. <li><a href="Mechanika_techniczna Dynamika" >Mechanika techniczna &rarr; Dynamika</a></li>
 25. </ol>
 26. </li><li><a href="Metrologia" >Metrologia</a>
 27. <ol>
 28. <li><a href="Metrologia Bledy_pomiarowe" >Metrologia &rarr; Błędy pomiarowe</a></li>
 29. <li><a href="Metrologia Metody_pomiaru" >Metrologia &rarr; Metody pomiaru</a></li>
 30. <li><a href="Metrologia Przyrzady_pomiarowe" >Metrologia &rarr; Przyrządy pomiarowe</a></li>
 31. </ol>
 32. </li><li><a href="Programowanie" >Programowanie</a>
 33. <ol>
 34. <li><a href="Programowanie Projekty_Cpp" >Programowanie &rarr; Projekty C++</a></li>
 35. <li><a href="Programowanie Podstawy_Cpp" >Programowanie &rarr; Podstawy C++</a></li>
 36. <li><a href="Programowanie Cpp_WinApi" >Programowanie &rarr; Cpp WinApi</a></li>
 37. <li><a href="Programowanie Projekty_Csharp" >Programowanie &rarr; Projekty C#</a></li>
 38. <li><a href="Programowanie Podstawy_Csharp" >Programowanie &rarr; Podstawy C#</a></li>
 39. <li><a href="Programowanie Csharp_Api" >Programowanie &rarr; C# Api</a></li>
 40. <li><a href="Programowanie Projekty_Python" >Programowanie &rarr; Projekty Python</a></li>
 41. <li><a href="Programowanie Podstawy_Pythona" >Programowanie &rarr; Podstawy Pythona</a></li>
 42. <li><a href="Programowanie Python_-_tkinter" >Programowanie &rarr; Python - tkinter</a></li>
 43. <li><a href="Programowanie Skrypty_PHP" >Programowanie &rarr; Skrypty PHP</a></li>
 44. <li><a href="Programowanie PHP_-_podstawy" >Programowanie &rarr; PHP - podstawy</a></li>
 45. <li><a href="Programowanie Podstawy_SQL-a" >Programowanie &rarr; Podstawy SQL-a</a></li>
 46. <li><a href="Programowanie Projekty_VB_i_VBA" >Programowanie &rarr; Projekty VB i VBA</a></li>
 47. <li><a href="Programowanie OpenOffice_BASIC" >Programowanie &rarr; OpenOffice BASIC</a></li>
 48. <li><a href="Programowanie Skrypty_BASH" >Programowanie &rarr; Skrypty BASH</a></li>
 49. <li><a href="Programowanie Podstawy_HTML-a" >Programowanie &rarr; Podstawy HTML-a</a></li>
 50. <li><a href="Programowanie Algorytmy_obliczeniowe" >Programowanie &rarr; Algorytmy obliczeniowe</a></li>
 51. </ol>
 52. </li><li><a href="Geometria_wykreslna" >Geometria</a>
 53. <ol>
 54. <li><a href="Geometria_wykreslna Podstawowe_konstrukcje" >Geometria wykreślna &rarr; Podstawowe konstrukcje</a></li>
 55. <li><a href="Geometria_wykreslna Rzuty_Monge'a" >Geometria wykreślna &rarr; Rzuty Monge'a</a></li>
 56. <li><a href="Geometria_wykreslna Aksonometria" >Geometria wykreślna &rarr; Aksonometria</a></li>
 57. <li><a href="Geometria_wykreslna Perspektywa" >Geometria wykreślna &rarr; Perspektywa</a></li>
 58. <li><a href="Geometria_wykreslna Rysunek_techniczny" >Geometria wykreślna &rarr; Rysunek techniczny</a></li>
 59. </ol>
 60. </li><li><a href="Dodatki_tabelaryczne" >Dodatki</a>
 61. <ol>
 62. <li><a href="Geometria_wykreslna Podstawowe_konstrukcje" >Geometria wykreślna &rarr; Podstawowe konstrukcje</a></li>
 63. <li><a href="Dodatki_tabelaryczne Dodatki_tabelaryczne Symbole_matematyczne" >Dodatki tabelaryczne &rarr; Symbole matematyczne</a></li>
 64. <li><a href="Dodatki_tabelaryczne Dodatki_tabelaryczne Stale_matematyczne_i_fizyczne" >Dodatki tabelaryczne &rarr; Stałe matematyczne i fizyczne</a></li>
 65. <li><a href="Dodatki_tabelaryczne Dodatki_tabelaryczne Podstawowe_i_uzupelniajace_jednostki_ukladu_SI" >Dodatki tabelaryczne &rarr; Podstawowe i uzupełniające jednostki układu SI</a></li>
 66. <li><a href="Dodatki_tabelaryczne Dodatki_tabelaryczne Przedrostki_ukladu_SI" >Dodatki tabelaryczne &rarr; Przedrostki układu SI</a></li>
 67. </ol>
 68. </li></ul></nav>

Powyższy kod aby działał poprawnie, wymaga jeszcze odpowiedniego ostylowania w pliku CSS. Kod niezbędnych styli wygląda następująco:

Listing 2
 1. /* style dla znacznika blokowego nav */
 2. nav{
 3. background: #a4cfda; /* tło */
 4. padding: 2px 0px 2px 0px; /* odsunięcie */
 5. margin: 0px; /* margines */
 6. text-align: center; /* wyrównanie zawartości */
 7. }
 8. /* style dla elementu ul znajdującego się wewnątrz nav */
 9. nav ul{
 10. padding: 0px; /* odsunięcie na 0 */
 11. margin: 0px; /* marginesy na 0 */
 12. }
 13. /* style dla pierwszego potomka ul będącego znacznikiem li i znajdującego się wewnątrz nav */
 14. nav ul > li{
 15. list-style-type: none; /* wyłączenie wyświetlania znaczników */
 16. display: inline-block; /* wyświetlanie jako element inline-block */
 17. padding: 5px; /* odsunięcie */
 18. }
 19. /* style dla znacznika a dla zdarzenia najechania kursorem myszy */
 20. menu ul > li > a:hover{
 21. background: #b4e3f0; /* kolor tła */
 22. }
 23. /* formatowanie linków dla znacznika ul */
 24. nav ul > li > a{
 25. border-radius: 10px; /* promień obramowania */
 26. background: #afdde9; /* kolor tła */
 27. width: 120px; /* szerokość */
 28. height: 32px; /* wysokość */
 29. text-align: center; /* wyśrodkowanie tekstu */
 30. display: inline-block; /* wyświetlanie jako element inline-block */
 31. padding-top: 10px; /* odsunięcie górne */
 32. text-decoration: none; /* wyłączenie dekoracji */
 33. font-weight: bold; /* ustawienie pogrubienia czcionki */
 34. text-shadow: 1px 1px 2px #000000; /* dodanie cienia: przesunięcie na x, przesunięcie na y, rozmycie, kolor */
 35. color: white; /* kolor czcionki */
 36. }
 37. /* formatowanie elementów ol */
 38. nav ul > li > ol{
 39. z-index: 1000; /* położenie na osi z - wpływa na to nad jakimi elementami będzie się wyświetlać podano 1000 żeby zapewnić elementowi miejsce zawsze nad innymi elementami */
 40. list-style-type: none; /* wyłączenie wyświetlania numeracji */
 41. padding: 0px; /* odsunięcie na 0 */
 42. margin: 5px 0px 0px 0px; /* margines górny na 5px reszta 0 */
 43. display: none; /* domyślnie nie wyświetlaj */
 44. position:absolute; /* położenie absolutne, żeby element nie wpływał na rozmieszczenie pozostałych elementów strony gdy jest wyświetlany */
 45. text-align: left; /* wyrównanie tekstu do lewej */
 46. }
 47. /* style dla ol gdy kursor myszy znajdzie się nad znacznikiem li elementu ul */
 48. nav ul > li:hover > ol{
 49. display: block; /* włączaj wyświetlanie elementu jako blokowy */
 50. background: #afdde9; /* kolor tła elementu */
 51. }
 52. /* style dla znacznika li będącego potomkiem ol */
 53. nav ul > li > ol > li{
 54. padding: 5px; /* odsunięcie z wszystkich stron o 5px */
 55. border-bottom: 1px solid #77979f; /* ramka u dołu szerokości 1px linią ciągłą i podanym kolorem */
 56. }
 57. /* formatowanie linków dla znacznika ol */
 58. menu ul > li > ol > li a{
 59. text-decoration: none; /* wyłączenie dekoracji tekstu */
 60. color: #77979f; /* kolor tekstu */
 61. }
 62. /* formatowanie znaczników li będącego potomkiem ol gdy kursor myszy znajdzie się nad elementem li */
 63. nav ul > li > ol > li:hover{
 64. background: #b4e3f0; /* kolor tła */
 65. }

Wynik działania powyższego kodu:

Propozycje książek

Komentarze