Animacje CSS

Stronę tą wyświetlono już: 1810 razy

CSS rozwinął się do tego stopnia, że można w nim tworzyć animacje przejścia jednego stylu w drugi. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu trzech nowych atrybutów:

 • transition-property - określa, dla których atrybutów danego elementu strony będzie tworzona animacja przejścia;
 • trensmision-duration - określa czas trwania animacji przejścia;
 • transition-timing-function - funkcja sterująca zmianą prędkości przejścia po czasie, dostępne są następujące opcje:
  • ease (wartość domyślna) określa animację z wolnym startem, przyśpieszeniem i zwolnieniem animacji na końcu (można zastąpić za pomocą cubic-bezier(0.25,0.1,0.25,1));
  • linear określa stałą prędkość animacji (można zastąpić za pomocą cubic-bezier(0,0,1,1));
  • ease-in określa animację z wolnym startem i późniejszym jej przyspieszeniem (odpowiednik cubic-bezier(0.42,0,1,1))
  • ease-out określa animację z powolnym jej zakończeniem (odpowiednik cubic-bezier(0,0,0.58,1));
  • ease-in-out określa animację z powolnym startem i końcem (odpowiednik cubic-bezier(0.42,0,0.58,1));
  • step-start odpowiednik steps(1, start);
  • step-end odpowiednik steps(1, end);
  • steps(int,start|end) - określa funkcję kroków animacji za pomocą dwóch parametrów: pierwszy - określa liczbę interwałów w funkcji; drugi - (opcjonalny) może przyjmować wartość start lub end (domyślny, gdy parametr zostanie pominięty) i określa punkt animacji, do którego ta powinna dążyć;
  • cubic-bezier(n,n,n,n) - tworzy własną funkcję prędkości przejścia animacji. Wartości n mogą się wahać od 0 do 1;

Oto prosty przykład zastosowania dla styli filter i border-radius elementu img:

Listing 1
 1. <style>
 2. img.gray
 3. {
 4. -webkit-filter: grayscale(100%);
 5. filter: grayscale(100%);
 6. transition-property: filter, border-radius;
 7. transition-duration: 1s;
 8. transition-timing-function: linear;
 9. display:block;
 10. margin: auto;
 11. width: 50%;
 12. height: 50%;
 13. border: 1px solid #aaaaaa;
 14. border-radius: 5px;
 15. padding: 5px;
 16. box-shadow: 0 0 10px 10px rgba(200, 200, 200, 0.5);
 17. }
 18. img.gray:hover
 19. {
 20. -webkit-filter: grayscale(0%);
 21. filter: grayscale(0%);
 22. border-radius: 50%;
 23. }
 24. </style>
 25. <img class="gray" src="rysunki/Panorama.jpg" alt="panorama"/>

Efekt działania powyższego kodu:

panorama
Propozycje książek

Komentarze