Eksport danych do pliku sql

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 4593 razy

Czasami konieczne jest wykonanie zrzutu danych zapisanych w bazie danych do pliku *.sql w celu np. przeniesienia zapisanych w pliku danych do bazy danych umieszczonej na serwerze. Można też utworzyć kopię zapasową bazy danych w ten właśnie sposób. Oto jak można z poziomu konsoli systemowej to systemu Windows, Linux czy iOS:

mysqldump -u root -p nazwa_bazy > plik.sql

Po zatwierdzeniu powyższej linijki kodu wyświetlony zostanie monit z prośbą o podanie hasła do bazy danych, jeżeli baza danych istnieje, Apache oraz mysql działają, wtedy utworzony zostanie plik z danymi tejże bazy danych.

Można również określić, które tabele mają zostać wyeksportowane z bazy danych do pliku *.sql a to z kolei za sprawą następującego polecenia:

mysqldump -u root -p nazwa_bazy tabela1 tabela2 > plik.sql

W wyniku działania powyższego kodu utworzony zostanie plik *.sql zawierający dane z tabel table1 i table2 bazy danych nazwa_bazy.

Propozycje książek