Załączanie kodu z pliku zewnętrznego w PHP

Stronę tą wyświetlono już: 5635 razy

Funkcja include

Tworzenie kodu strony w jednym pliku często może być niewygodne, zwłaszcza, że niektóre elementy będą potrzebne w wielu różnych plikach. Aby więc nie powielać kodu można załączyć kod z innego pliku zewnętrznego. Jednym z sposobów jest funkcja include:

Listing 1
 1. <?php
 2. include("file.php");
 3. ?>

Funkcja require

Ta funkcja robi w zasadzie to samo, co include z tą drobną różnicą, że gdy załadowanie kodu nie będzie możliwe, to dalsza część skryptu się nie wykona.

Listing 2
 1. <?php
 2. require("file.php"); // jeżeli plik file.php nie istnieje, to dalsza część kodu nie wykona się
 3. echo("Załadował się!");
 4. ?>

Nic nie stoi na przeszkodzie aby załączać również i zewnętrzy kod HTML za pomocą tejże funkcji.

Funkcja include_once

Funkcja include wydaje się być cudowna i w ogóle, ale czasami nie zawsze konieczne jest załadowanie danego pliku z kodem, a czasami taka konieczność może zaistnieć w kilku odrębnych sytuacjach. Gdyby użyć więc wcześniej omawianej funkcji include to mogłoby dojść do sytuacji, w której próbowałbyś załączyć kod, który załączono już wcześniej. I tu na odsiecz idzie funkcja require_once (wymagaj raz). Ta funkcja załącza kod ale tylko wtedy, gdy ten już wcześniej nie został załączony.

Listing 3
 1. <?php
 2. include_once("file.php"); // tu się załaduje, jeżeli plik nie istnieje to dalsza część kodu nie zostanie wykonana
 3. include_once("file.php"); // a tu już nie, bo wcześniej się załadował
 4. ?>

Funkcja require_once

Funkcja include_once z tą tylko różnicą, że gdy próba załadowania pliku się nie powiedzie, to dalsza część kodu się nie wykona:

Listing 4
 1. <?php
 2. require_once("file.php"); // tu się załaduje, jeżeli plik nie istnieje to dalsza część kodu nie zostanie wykonana
 3. require_once("file.php"); // a tu już nie, bo wcześniej się załadował
 4. ?>
Propozycje książek

Komentarze