Załączanie kodu z pliku zewnętrznego w PHP

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 9878 razy

Funkcja include

Tworzenie kodu strony w jednym pliku często może być niewygodne, zwłaszcza, że niektóre elementy będą potrzebne w wielu różnych plikach. Aby więc nie powielać kodu można załączyć kod z innego pliku zewnętrznego. Jednym z sposobów jest funkcja include:

<?php include("file.php"); ?>

Funkcja require

Ta funkcja robi w zasadzie to samo, co include z tą drobną różnicą, że gdy załadowanie kodu nie będzie możliwe, to dalsza część skryptu się nie wykona.

<?php require("file.php"); // jeżeli plik file.php nie istnieje, to dalsza część kodu nie wykona się echo("Załadował się!"); ?>

Nic nie stoi na przeszkodzie aby załączać również i zewnętrzy kod HTML za pomocą tejże funkcji.

Funkcja include_once

Funkcja include wydaje się być cudowna i w ogóle, ale czasami nie zawsze konieczne jest załadowanie danego pliku z kodem, a czasami taka konieczność może zaistnieć w kilku odrębnych sytuacjach. Gdyby użyć więc wcześniej omawianej funkcji include to mogłoby dojść do sytuacji, w której próbowałbyś załączyć kod, który załączono już wcześniej. I tu na odsiecz idzie funkcja require_once (wymagaj raz). Ta funkcja załącza kod ale tylko wtedy, gdy ten już wcześniej nie został załączony.

<?php include_once("file.php"); // tu się załaduje, jeżeli plik nie istnieje to dalsza część kodu nie zostanie wykonana include_once("file.php"); // a tu już nie, bo wcześniej się załadował ?>

Funkcja require_once

Funkcja include_once z tą tylko różnicą, że gdy próba załadowania pliku się nie powiedzie, to dalsza część kodu się nie wykona:

<?php require_once("file.php"); // tu się załaduje, jeżeli plik nie istnieje to dalsza część kodu nie zostanie wykonana require_once("file.php"); // a tu już nie, bo wcześniej się załadował ?>