Przestrzenie nazw w PHP

Stronę tą wyświetlono już: 1902 razy

Tworząc bardziej zaawansowane skrypty PHP, które są tworzone z myślą o ich załączaniu często zachodzi konieczność zastosowania przestrzeni nazw, by uniknąć kolidowania nazw utworzonych funkcji czy deklaracji klas z kodem innego skryptu. Bardzo ważne też jest, aby kod określający przestrzeń nazw był umieszczony w pierwszej linijce pliku. Oto przykład:

Listing 1
 1. <?php namespace my_namespace; // nazwa przestrzeni nazw
 2. function myFunction(){
 3. echo("<p>" . __FUNCTION__ . "</p>");
 4. }
 5. class myClass{
 6. public function myMethod(){
 7. echo("<p>Namespace: " . __NAMESPACE__ . "</p>");
 8. }
 9. }
 10. ?>

Powyższy kod zapisany do pliku np. file.php można załączyć i wykorzystać w innym skrypcie w następujący sposób:

Listing 2
 1. <?php
 2. require("file.php");
 3. $obj = new my_namespace\myClass();
 4. $obj->myMethod();
 5. my_namespace\myFunction();
 6. ?>

Wynik działania powyższego kodu:

Namespace: my_namespace

my_namespace\myFunction

Operator jest tutaj znakiem separującym od przestrzeni nazw. Aby ułatwić sobie życie można skrócić nazwę przestrzeni nazw w następujący sposób:

Listing 3
 1. <?php
 2. require("file.php");
 3. use my_namespace as mnsp;
 4. $obj = new mnsp\myClass();
 5. $obj->myMethod();
 6. mnsp\myFunction();
 7. ?>

Przestrzenie nazw można również zapisywać z klamrami w następujący sposób:

Listing 4
 1. <?php namespace my_namespace{ // nazwa przestrzeni nazw
 2. function myFunction(){
 3. echo("<p>" . __FUNCTION__ . "</p>");
 4. }
 5. class myClass{
 6. public function myMethod(){
 7. echo("<p>Namespace: " . __NAMESPACE__ . "</p>");
 8. }
 9. }
 10. }
 11. ?>

Możliwe jest również zagnieżdżanie przestrzeni nazw np. tak:

Listing 5
 1. <?php namespace my_namespace/namespace2; ?>
Propozycje książek

Komentarze