Instrukcja select, case, case else

Stronę tą wyświetlono już: 2227 razy

Odpowiednikiem instrukcji Select, Case, Case Else w C++ jest select, case, default. W VBA wygląda to tak:

Listing 1
  1. Select Case value
  2. Case 1
  3. instrukcje gdy value = 1
  4. Case 2
  5. instrukcje gdy value = 2
  6. Case Else
  7. instrukcje, gdy value nie pasuje do żadnej instrukcji
  8. End Select

Zmienna value musi być typu prostego.

Propozycje książek

Komentarze