Instrukcja select, case, case else

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 2847 razy

Odpowiednikiem instrukcji Select, Case, Case Else w C++ jest select, case, default. W VBA wygląda to tak:

Select Case value Case 1 instrukcje gdy value = 1 Case 2 instrukcje gdy value = 2 Case Else instrukcje, gdy value nie pasuje do żadnej instrukcji End Select

Zmienna value musi być typu prostego.

Propozycje książek