Pętla for w VBA

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 3994 razy

Pętla For w VBA wygląda następująco:

For i = początek To koniec Steep krok instrukcje wewnętrzne Next i

W powyższym kodzie krok Steep jest opcjonalne, gdy nie jest podane domyślny krok jest ustawiany o wartości 1.

For i = początek To koniec instrukcje wewnętrzne Next i

Przerwanie pętli w trakcie działania za pomocą Exit For:

For i = początek To koniec instrukcje wewnętrzne If warunek Then Exit For End If Next i