Pętla warunkowa Do Until Loop w VBA

Stronę tą wyświetlono już: 2399 razy

Pętla tego typu wykonuje operacje dopóki nie zostanie spełniony warunek. Oto przykład jej użycia:

Listing 1
 1. Dim k as Integer
 2. k = 0
 3. Do Until k < 10
 4. k = k + 1
 5. Loop

Istnieje też wersja pozwalająca na wykonanie jednokrotne kodu niezależnie od warunku:

Listing 2
 1. Dim k as Integer
 2. k = 0
 3. Do
 4. k = k + 1
 5. Loop Until k == 0 And k < 10

Można również przerwać pętlę w trakcie jej działania:

Listing 3
 1. Dim k as Integer
 2. k = 0
 3. Do
 4. k = k + 1
 5. If k = 0 Then
 6. Exit Do
 7. End If
 8. Loop Until k == 0 And k < 10
Propozycje książek

Komentarze