Pętla warunkowa Do Until Loop w VBA

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 3232 razy

Pętla tego typu wykonuje operacje dopóki nie zostanie spełniony warunek. Oto przykład jej użycia:

Dim k As Integer k = 0 Do Until k < 10 k = k + 1 Loop

Istnieje też wersja pozwalająca na wykonanie jednokrotne kodu niezależnie od warunku:

Dim k As Integer k = 0 Do k = k + 1 Loop Until k == 0 And k < 10

Można również przerwać pętlę w trakcie jej działania:

Dim k As Integer k = 0 Do k = k + 1 If k = 0 Then Exit Do End If Loop Until k == 0 And k < 10
Propozycje książek