Pętla warunkowa Do While Loop w VBA

Stronę tą wyświetlono już: 6236 razy

Tego typu pętla zostanie wykonana, jedynie gdy podany warunek zostanie spełniony:

Listing 1
 1. Dim k as integer
 2. k = 0
 3. Do While k < 10
 4. k = k + 1
 5. Loop

Wersja z co najmniej jednokrotnym wykonaniem instrukcji bez względu na warunek:

Listing 2
 1. Dim k as integer
 2. k = 0
 3. Do
 4. k = k + 1
 5. Loop While k < 10

Możliwe jest również przerwanie pętli w trakcie jej działania:

Listing 3
 1. Dim k as integer
 2. k = 0
 3. Do
 4. k = k + 1
 5. If k = 5 Then
 6. Exit Do
 7. End If
 8. Loop While k < 10
Propozycje książek

Komentarze