Deklaracja zmiennych i podstawowe ich typy w VBA

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 5332 razy

Lista podstawowych typów zmiennych dostępnych w VBA

Oto lista zmiennych dostępnych w VBA:

Deklarowanie zmiennych

Tworzenie zmiennych odbywa się za pomocą słowa kluczowego Dim po czym powinna zostać podana nazwa zmiennej a następnie słowo kluczowe As i typ tworzonej zmiennej:

Dim variable As double, variable2 As Integer
Propozycje książek