Deklaracja zmiennych i podstawowe ich typy w VBA

Stronę tą wyświetlono już: 3218 razy

Lista podstawowych typów zmiennych dostępnych w VBA

Oto lista zmiennych dostępnych w VBA:

NazwaPamięćZakresopis
Boolean2 bajtyTrue lub FalseWartość logiczna
Byte1 bajt0 do 255Liczba całkowita bez znaku
Integer2 bajty-32 768 do 32 767typ całkowity
Long4 bajty-2 147 483 648 do 2 147 483 647typ całkowity długi
Double8 bajtów-1.79769313486231E308 do -4.94065645841247E-324 ujemnych; 4.94065645841247E-324 do 1.79769313486232E308 dla dodatnichtyp zmiennoprzecinkowy podwójnej precyzji
Currency8 bajtów-922 337 203 685 477.5808 do 922 337 203 685 477.5807typ zmiennoprzecinkowy
Date8 bajtów0:00:00 1 stycznia 0001 do 11:59:59 PM 31 grudnia 9999przechowuje datę i czas
Decimal16 bajtów±79 228 162 514 264 337 593 543 950 335 bez wartości po przecinku; ±7.9228162514264337593543950335 z 28 miejscami po prawej stronie separatora dziesiętnego; najmniejsza niezerowa wartość ±0.0000000000000000000000000001typ zmiennoprzecinkowy
Object4 bajty dla 32 bitowych systemów; 8 bajtów dla 64 bitowychdowolny typWskaźnik na obiekt w pamięci
String10 bajtów + długość łańcucha znaków0 do 2 bilionów znaków tekstuobiekt przechowujący tekst
Variant16 bajtówzależne od zmiennejdowolny typ liczbowy

Deklarowanie zmiennych

Tworzenie zmiennych odbywa się za pomocą słowa kluczowego Dim po czym powinna zostać podana nazwa zmiennej a następnie słowo kluczowe As i typ tworzonej zmiennej:

Listing 1
  1. Dim variable as double, variable2 as Integer
Propozycje książek

Komentarze