Operatory w VBA

Stronę tą wyświetlono już: 3415 razy

Operatory arytmetyczne

OperatorOpis
^operator potęgowania
*operator mnożenia dwóch wartości liczbowych
/operator dzielenia dwóch wartości liczbowych
\operator dzielenia dwóch wartości liczbowych (wynikiem jest liczba całkowita zaokrąglona w dół)
/operator dzielenia dwóch wartości liczbowych
modoperator reszty z dzielenia dwóch całkowitych wartości liczbowych
+jednoargumentowy operator znaku wartości lub operator dodawania dwóch wartości liczbowych
-jednoargumentowy operator znaku wartości lub operator odejmowania dwóch wartości liczbowych

Operator podstawienia

OperatorOpis
=operator podstawienia wartości

Operatory porównania wartości

OperatorOpis
<mniejsze niż
<=mniejsze lub równe
>większe niż
>=większe lub równe
=równe
<>różne
Issprawdza, czy dwa obiekty wskazują na ten sam obszar pamięci
IsNotsprawdza, czy dwa obiekty nie wskazują na ten sam obszar pamięci
Likesprawdza, czy podanym tekście występuje dopasowanie do wzorca teksu.

Dostępne znaki wzorca dopasowania:

Znak dopasowaniaOpis
?pojedynczy dowolny znak
*co najmniej jeden znak
#pojedyncza cyfra (0-9)
[lista znaków]pojedynczy znak, należący do wypisanego w nawiasie zbioru znaków
[!lista znaków]pojedynczy znak, nie należący do wypisanego w nawiasie zbioru znaków

Przykład:

Listing 1
  1. Dim s as String, w as Bolean
  2. s = "100-200"
  3. w = s Like "###-###"

W powyższym kodzie zmienna w otrzyma wartość True

Operatory łączenia ciągów znaków

OperatorOpis
&operator łączenia dwóch dowolnych typów prostych w ciąg znaków string, jeden lub oba argumenty mogą być również typu string
+operator łączenia dwóch ciąg znaków string

Operatory operacji bitowych

OperatorOpis
Oroperator bitowej koniunkcji OR
Andoperator bitowej alternatywy AND
Xoroperator bitowej alternatywy wykluczającej XOR
Notoperator bitowej negacji NOT

Inne operatory

OperatorOpis
AddressOfoperator zwracający adres procedury o podanej nazwie
Andoperator bitowej alternatywy AND
Xoroperator bitowej alternatywy wykluczającej XOR
Notoperator bitowej negacji NOT
Propozycje książek

Komentarze