Operatory w VBA

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 5439 razy

Operatory arytmetyczne

Operator podstawienia

Operatory porównania wartości

sprawdza, czy podanym tekście występuje dopasowanie do wzorca teksu.

Dostępne znaki wzorca dopasowania:

Przykład:

Dim s As String, w As Bolean s = "100-200" w = s Like "###-###"

W powyższym kodzie zmienna w otrzyma wartość True

Operatory łączenia ciągów znaków

Operatory operacji bitowych

Inne operatory