Funkcje konwersji typów zmiennych w VBA

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 8302 razy

Konwersja podstawowych typów danych na tekst String

Do jawnej zmiany typów prostych na ciąg znaków String w VBA służy funkcja CStr, która przyjmuje jako argument dowolną zmienną podstawowego typu. Oto przykład użycia tej funkcji:

Dim w As Integer, s As String w = 10 s = "w = " + CStr(10)

Funkcje konwersji typów liczbowych

Oto lista funkcji konwertujących typy liczbowe:

Wszystkie te funkcje konwertują podstawowe typy liczbowe oraz tekst na zmienną danego typu.

Konwersja na typ Date

Do konwersji na typ Date służy funkcja CDate.

Konwersja na typ Variant

Każdy typ podstawowy może zostać zamieniony na typ Variant za pomocą funkcji CVar.

Propozycje książek