Tworzenie własnych okien dialogowych w VBA

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 7145 razy

Jak wspomniane zostało w wstępie tego działu, aby utworzyć własne okno dialogowe w VBA konieczne jest utworzenie nowej formy okna, poprzez kliknięcie w menu pozycji Insert→UserForm.

Microsoft Visual Basic - menu dodawanie elementów projektu
Rys. 1
Menu dodawania nowych elementów projektu

Po utworzeniu nowego projektu okna dialogowego o standardowej nazwie UserForm1 oczom twym powinno ukazać się widok z poniższej ilustracji.

Widok projektu formy okna
Rys. 2
Widok projektu formy okna

Po prawej stronie okna programu pojawił się obszar graficznego projektowania okna dialogowego. Na ów obszar można przeciągnąć z okienka Toolbox dostępne w nim kontrolki standardowych typów. Każda kontrolka jaki i sama forma główna okna dialogowego ma swoje właściwości, które wyświetlane są w okienku o nazwie Properties. Jeżeli okienko to nie wyświetla się wystarczy wcisnąć F4, aby się ono pojawiło. W okienku dla każdej kontrolki będzie dostępne pole (Name), które reprezentować będzie nazwę obiektu danej kontrolki, po której będzie można się do niej odwoływać. Z kolei pole Caption (w przypadku głównej formy okna) to tekst, jaki będzie wyświetlany w belce tytułowej okna dialogowego.

Propozycje książek