Podpinanie zdarzeń pod kontrolkę w VBA

Stronę tą wyświetlono już: 2001 razy

Każda kontrolka projektu okna dialogowego UserForm ma swoje zdarzenia. Podpięcie takiego zdarzenia pod kontrolkę jest dość proste, wystarczy kliknąć dwukrotnie na formie okna by oczom twym ukazał się widok z poniższej ilustracji.

VBA dodawanie zdarzeń do projektu
Rys. 1
VBA dodawanie zdarzeń do projektu, gdzie: 1) lista rozwijana wyboru nazwy kontrolki, 2) lista rozwijana zdarzeń, jakie można pod daną kontrolkę podpiąć.

Zasadniczo sam widok okienka z powyższej ilustracji powinno wystarczyć, jednakże utwórzmy sobie w projekcie graficznym przycisk, którego właściwość (Name) zmienić należy na bt_ok a właściwość Caption na OK. Teraz wystarczy kliknąć dwukrotnie na kontrolce przycisku, aby oczom twym ukazał się taki oto mniej więcej kod:

Listing 1
  1. Private Sub bt_ok_Click()
  2. End Sub
  3. Private Sub UserForm_Click()
  4. End Sub

I tak oto pod kontrolkę bt_ok podpięte zostało zdarzenie kliknięcia. Wewnątrz makra bt_ok_Click można umieścić własne instrukcje, które zostaną wykonane, gdy przycisk zostanie wciśnięty. Oto przykład:

Listing 2
  1. Private Sub bt_ok_Click()
  2. MsgBox "Hello World"
  3. End Sub
  4. Private Sub UserForm_Click()
  5. End Sub

Teraz wystarczy wcisnąć w przebiegły sposób przycisk F5 aby uruchomić i przetestować program.

VBA - hello world
Rys. 2
VBA - hello world
Propozycje książek

Komentarze