Instrukcja case w BASH-u

Stronę tą wyświetlono już: 5345 razy

Instrukcja case w BASH-u jest odpowiednikiem instrukcji switch case z C++. Oto przykład użycia tej instrukcji:

Listing 1
 1. echo "Podaj numer dnia tygodnia: ";
 2. read DAY
 3. case $DAY in
 4. 1)
 5. echo "poniedziałek";;
 6. 2)
 7. echo "wtorek";;
 8. 3)
 9. echo "środa";;
 10. 4)
 11. echo "czwartek";;
 12. 5)
 13. echo "piątek";;
 14. 6)
 15. echo "sobota";;
 16. 7)
 17. echo "niedziela";;
 18. *)
 19. echo "niepoprawna wartość";;
 20. esac

Przykład wykonania powyższego skryptu:

Podaj numer dnia tygodnia:
1
poniedziałek

Komentarze