Znacznik script, czyli osadzanie kodu JavaScript na stronie

Stronę tą wyświetlono już: 4064 razy

Czasami konieczne jest wykorzystanie skryptów JavaScript na stronie i dlatego konieczne jest użycie odpowiedniego znacznika. Oto przykład osadzenia kodu JavaScript na stronie:

Listing 1
  1. <script type="text/javascript">
  2. document.write("<p>To jest tekst wygenerowany w JavaScript-cie</p>");
  3. </script>

Wynik działania powyższego kodu:

Możliwe jest również załączenie kodu JavaScript za pomocą znacznika <script> z zewnętrznego pliku:

Listing 2
  1. <script type="text/javascript" src="some_script.js"></script>

Możliwe jest określenie kodowania poprzez użycie atrybutu charset w następujący sposób:

Listing 3
  1. <script type="text/javascript" src="some_script.js" charset="UTF-8"></script>

Przydatnym również może się okazać (tylko dla zewnętrznych skryptów) atrybut defer, którego użycie oznacza, że skrypt zostanie wykonany dopiero po załadowaniu całej strony.

Listing 4
  1. <script type="text/javascript" src="some_script.js" defer></script>
Propozycje książek

Komentarze