Skrypt JavaScript transformujący bitmapę do obszaru czworokątnego

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 2004 razy

Skrypt, którego działanie mam zamiar tutaj zaprezentować ma na celu przekształcić prostokątną bitmapę pokazaną poniżej tak, aby została ona przekształcona w obszar czworokąta. Transformacja jest dana następującą prostą zależnością:

Wzory przekształcenia blinearnego [1]

Zapis wyrażenia w formacie TeX-a:

\left\{\begin{matrix}x'=a\cdot x + b\cdot y + c\cdot x \cdot y+e \\ y'=f\cdot x + g\cdot y + h\cdot x \cdot y+i\end{matrix}\right}

Powyższy wzór nie wystarczy, konieczne jest określenie współrzędnych docelowych i startowych przekształcenia. Takich współrzędnych w jednym układzie powinno być 4.

Rys. 1
Zdjęcie do przeprowadzenia na nim przekształcenia w obszar czworokątny

Wynik działania transformacji można zobaczyć na poniższej ilustracji.

Rys. 2
Wynik przekształcenia obrazu w obszar czworokątny