Podstawowe typy zmiennych w JavaScript

Stronę tą wyświetlono już: 1127 razy

Deklarowanie podstawowych typów zmiennych

W JavaScript nie ma możliwości definiowania różnych typów zmiennych tak jak w C++, typy zmiennych są definiowane w trakcie ich przypisywania. Podstawowe zmienne liczbowe w JavaScript to zmienna całkowite i zmiennoprzecinkowe, które deklaruje się w następujący sposób:

Listing 1
 1. var int_number = 10; // zmienna typu całkowitego, gdzie typ określony został przez podstawianą wartość
 2. var float_number = 10.; // zmienna typu zmiennoprzecinkowego
 3. var text = "some text"; // zmienna typu string
 4. var bolean = true; // zmienna warunkowa, które może przyjmować wartość true lub false

Konwersja wartości liczbowych na ciąg znaków

W JavaScrip-cie wszystkie zmienne są tak naprawdę obiektami, a więc podstawowe typy liczbowe dysponują specjalną metodą umożliwiającą jawną konwersję na ciąg znaków. Metodą tą jest toString, która w przypadku liczb całkowitych może przyjmować jeden opcjonalny argument, którym jest podstawa systemu liczbowego, w jakim ma być zwrócona dana liczba. Liczba ta może być z zakresu od 2 do 36. Oto przykład użycia:

Listing 2
 1. var number = 10;
 2. var hex_number = number.toString(16); // zamiana liczby na tekst w systemie szesnastkowym
 3. alert(hex_number); // wyświetlenie komunikatu zawierającego uzyskaną liczbę

Domyślna wartość podstawy dla metody toString jest oczywiście 10. Tą samą metodę można wykorzystać do jawnej konwersji zmiennych typu zmiennoprzecinkowego.

Zamiana liczby zmiennoprzecinkowej lub tekstowej na typ całkowity za pomocą funkcji parseInt

Funkcja parseInt umożliwia zamianę zmiennej zmiennoprzecinkowej do postaci liczby całkowitej z zaokrągleniem w dół:

Listing 3
 1. var float_number = 120.49;
 2. var int_number = parseInt(float_number); // zamiana liczby zmiennoprzecinkowej do całkowitej
 3. alert(int_number);

Jest również możliwa konwersja z typu tekstowego do całkowitego, z tą tylko różnicą, że tutaj można podać jako drugi argument funkcji parseInt podstawę systemu liczbowego, w którym zapisana jest liczba zawarta w tekście. Oto przykład:

Listing 4
 1. var hex_number = "ff"; // liczba w systemie szesnastkowym przechowywana jako tekst
 2. var int_number = parseInt(hex_number, 16); // zamiana z szesnastkowego na dziesiętny
 3. alert(int_number);

Zamiana zmiennej tekstowej na typ zmiennoprzecinkowej za pomocą funkcji parseFloat

Za pomocą funkcji parseFloat można dokonać konwersji liczby zapisanej w tekście w następujący sposób:

Listing 5
 1. var string_numger = "45.65";
 2. var float_number = parseFloat(string_number);
 3. alert(float_number);

Komentarze