Pętla for w JavaScript

Stronę tą wyświetlono już: 5398 razy

Pętla for w JavaScript w klasycznej postaci nie różni się od tej z C++, oto prosty przykład:

Listing 1
 1. for(var i = 0; i < 10; i++){
 2. document.write("<p>" + i + "</p>"); // wypisuje na stronie w miejscu wstawienia skryptu kolejne akapity zawierające wartość i
 3. }

Za pomocą pętli można interować po elementach tablic i zmiennych tekstowych np. w taki oto sposób:

Listing 2
 1. var text = "tekst";
 2. for(var i = 0; i < text.length(); i++){
 3. document.write("<p>" + text[i] + "</p>"); // wypisuje na stronie literka po literce tekst zawarty w zmiennej text
 4. }

I podobnie dla samych tablic:

Listing 3
 1. var table = [1, 3, 5];
 2. for(var i = 0; i < table.length(); i++){
 3. document.write("<p>" + table[i] + "</p>"); // wypisuje na stronie kolejne elementy tablicy
 4. }

W przypadku tablic asocjacyjnych w javascript iterowanie po elementach takiej tablicy wygląda następująco:

Listing 4
 1. var table = {"key1": "value1", "key2": "value2", "key3": "value3"};
 2. for(var key in table){
 3. document.write("<p>Key = " + key + "; value = " + table[key] + "</p>");
 4. }

Każdą pętlę można przerwać w dowolnej chwili korzystając z słowa kluczowego break lub zakończyć wykonywanie bloku intrukcji bieżącej iteracji i przejść do kolejnej za pomocą słowa kluczowego continue.

Propozycje książek

Komentarze