Pętla while i do while w JavaScript

Stronę tą wyświetlono już: 3433 razy

Pętle while jak i do while w JavaScript wyglądają tak samo jak w C++, czyli przykładowo:

Listing 1
  1. var i = 0;
  2. while(i < 10){
  3. document.write("<p>" + i + "</p>");
  4. i++;
  5. }

i podobnie dla pętli do while

Listing 2
  1. var i = 0;
  2. do{
  3. document.write("<p>" + i + "</p>");
  4. i++
  5. }while(i > 0 && i < 10);

Każdą pętlę można przerwać w dowolnej chwili korzystając z słowa kluczowego break lub zakończyć wykonywanie bloku intrukcji bieżącej iteracji i przejść do kolejnej za pomocą słowa kluczowego continue.

Propozycje książek

Komentarze