Pętla while i do while w JavaScript

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 4733 razy

Pętle while jak i do while w JavaScript wyglądają tak samo jak w C++, czyli przykładowo:

var i = 0; while(i < 10){ document.write("<p>" + i + "</p>"); i++; }

i podobnie dla pętli do while

var i = 0; do{ document.write("<p>" + i + "</p>"); i++ }while(i > 0 && i < 10);

Każdą pętlę można przerwać w dowolnej chwili korzystając z słowa kluczowego break lub zakończyć wykonywanie bloku intrukcji bieżącej iteracji i przejść do kolejnej za pomocą słowa kluczowego continue.