Uruchamianie funkcji po czasie w JavaScript

Stronę tą wyświetlono już: 2114 razy

W JavaScript można tworzyć procesy, które będą realizowały zadanie wywołania danej bezparametrowej funkcji po czasie. Do tworzenia takich procesów służą dwie następujące metody obiektu window:

 • setTimeout, która wywołuje jednokrotnie daną funkcję po podanym w milisekundach czasie;
 • setInterval, która wywołuje daną funkcję cięgle co określony interwał czasowy podany w milisekundach.

Pomimo, że powyższe metody są zaszyte wewnątrz obiektu window, są one też dostępne globalnie. Oto przykład utworzenia procesu zegara za pomocą tych funkcji:

Listing 1
 1. var id1 = setTimeout(
 2. function(){alert("raz uruchomiona funkcja po zadanym czasie");}, // funkcja, która zostanie wywołana
 3. 1000 // interwał czasowy w milisekundach
 4. }
 5. var id2 = setInterval(
 6. function(){alert(new Date());}, // funkcja, która zostanie wywołana
 7. 1000 // interwał czasowy w milisekundach
 8. }

W powyższym kodzie zmienne id1 i id2 przechowują identyfikator procesu zegara. Ten identyfikator może zostać użyty do przerwania procesu w dowolnej chwili, a to za sprawą dwóch następujących metod obiektu window, które również są dostępne globalnie:

 • clearTimer - ta metoda przyjmuje jako argument identyfikator zegara;
 • clearInterval - również przyjmuje jako argument identyfikator zegara.

Zestaw metod tutaj opisanych umożliwia tworzenie animacji na stronie. Żywym przykładem zastosowania jest zegar umieszczony z prawej strony paska menu na tejże stronie. Na końcu strony podane zostały linki do projektów mojego autorstwa, które wykorzystują te funkcje do realizacji swoich celów.

Propozycje książek

Komentarze