Uruchamianie funkcji po czasie w JavaScript

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 2739 razy

W JavaScript można tworzyć procesy, które będą realizowały zadanie wywołania danej bezparametrowej funkcji po czasie. Do tworzenia takich procesów służą dwie następujące metody obiektu window:

Pomimo, że powyższe metody są zaszyte wewnątrz obiektu window, są one też dostępne globalnie. Oto przykład utworzenia procesu zegara za pomocą tych funkcji:

var id1 = setTimeout( function(){alert("raz uruchomiona funkcja po zadanym czasie");}, // funkcja, która zostanie wywołana 1000 // interwał czasowy w milisekundach } var id2 = setInterval( function(){alert(new Date());}, // funkcja, która zostanie wywołana 1000 // interwał czasowy w milisekundach }

W powyższym kodzie zmienne id1 i id2 przechowują identyfikator procesu zegara. Ten identyfikator może zostać użyty do przerwania procesu w dowolnej chwili, a to za sprawą dwóch następujących metod obiektu window, które również są dostępne globalnie:

Zestaw metod tutaj opisanych umożliwia tworzenie animacji na stronie. Żywym przykładem zastosowania jest zegar umieszczony z prawej strony paska menu na tejże stronie. Na końcu strony podane zostały linki do projektów mojego autorstwa, które wykorzystują te funkcje do realizacji swoich celów.

Propozycje książek