Canvas - rysowanie tekstu w JavaScript

Stronę tą wyświetlono już: 2119 razy

Po canvas-ie w JavaScript można również rysować tekst za pomocą dwóch metod: fillText oraz strokeText.

Listing 1
 1. var canvas = document.getElementById("drawingText");
 2. var ctx = canvas.getContext("2d");
 3. ctx.font = "30px arial";
 4. ctx.fillText("some text", 10, 30); // metoda przyjmuje jako argumenty: tekst do wypełnienia, x, y [i opcjonalnie maksymalną długość tekstu]
 5. ctx.strokeStyle = "red";
 6. ctx.strokeText("some text", 10, 30); // podobnie co fillText

Rezultat działania powyższego skryptu

Dostępne są następujące pola obiektu kontekstu urządzenia, które umożliwiają sterowanie wyglądem tekstu:

 • font - opisuje rozmiar czcionki i krój czcionki używanej do rysowania tekstu (sposób ustawienia jak w CSS, czyli dla przykładu:
  Listing 2
  1. ctx.font = "10px Arial";
 • textAlign - przyjmuje następujące wartości:
  • "left" - wyrównanie do lewej;
  • "center" - wyrównanie do środka;
  • "right" - wyrównanie do prawej;
  • "start" - tekst jest wyrównywany do początku tekstu (do lewej gdy tekst jest wypisywany od lewej do prawej i do prawej, gdy tekst jest wypisywany od prawej do lewej;
  • "end" - tekst jest wyrównywany do końca tekstu (do prawej gdy tekst jest wypisywany od lewej do prawej i do lewej, gdy tekst jest wypisywany od prawej do lewej;
 • textBaseline - określa położenie punktu zaczepienia tekstu w poziomie, dostępne są następujące ustawienia:
  • "top" - punkt zaczepienia na samej górze tekstu;
  • "hanging" - punkt zaczepienia na samej górze ale małych liter tekstu;
  • "middle" - punkt zaczepienia w połowie wysokości tekstu;
  • "alphabetic" - punkt zaczepienia znajduje się na wysokości dolnej krawędzi liter pozbawionych ogonków;
  • "ideographics" - punkt zaczepienia znajduje się na dole liter pozbawionych ogonków;
  • "bottom" - punkt zaczepienia zawsze na dole całkowitej wysokości tekstu.
Propozycje książek

Komentarze