Canvas - dostęp do tablicy pikseli i operowanie na nich w JavaScript

Stronę tą wyświetlono już: 2338 razy

Wstęp

Dostęp do poszczególnych pikseli bitmapy związanej z canvas-em umożliwia wykonywanie wielu ciekawych animacji. Kilka przykładów takich animacji można zobaczyć w projektach umieszczonych w dziale Programowanie → Projekty JavaScript.

Dane rysowane na canvas-ie są przechowywane jako tablica pikseli. Na każdy piksel przydzielono 32-bity, które podzielone na cztery ośmiobitowe wartości dają kolejne składowe bitmapy:

 • czerwony - pierwszy bajt z 32-bitowej wartości koloru;
 • zielony - drugi bajt z 32-bitowej wartości koloru;
 • niebieski - trzeci bajt z 32-bitowej wartości koloru;
 • alfa - czwarty bajt z 32-bitowej wartości koloru, określający przezroczystość tego koloru (0 - całkowita przezroczystość, 255 - brak przezroczystości)

Pobieranie pikseli canvas-u

Dobranie się do pikseli canvas-u jest prostsze aniżeli odebranie dzieciakowi lizaka i odbywa się za pomocą metody getImageData, która zwraca obiekt zawierający tablicę liczb 8-bitowych, gdzie każde cztery elementy tejże tablicy opisują kolor pojedynczego piksela. Oto przykładowy sposób użycia tejże metody:

Listing 1
 1. var canvas = document.getElementById("canvasBits");
 2. var ctx = canvas.getContext("2d");
 3. var imagedata = ctx.getImageData(0, 0, canvas.width, canvas.height); // metoda getImageData przyjmuje współrzędne obszaru prostokątnego, z jakiego ma być pobrana tablica danych

Operowanie na bitach koloru

Mając dostęp do obiektu zawierającego tablicę kolorów pikseli można spokojnie zacząć się bawić zmianą ich ustawienia. Oto prosty przykład, w którym zakłada się, że canvas ma wymiary 255x255 i operuje się na poszczególnych składowych względem współrzędnych koloru danego piksela:

Listing 2
 1. for(var x = 0; x < 255; x++){
 2. for(var y = 0; y < 255; y++){
 3. imagedata.data[x * 4 + 255 * 4 * y] = x % 255; // zmiana składowej czerwonej na wartość odpowiadającą współrzędnej x
 4. imagedata.data[x * 4 + 1 + 255 * 4 * y] = y % 255; // zmiana składowej zielonej na wartość odpowiadającą współrzędnej y
 5. imagedata.data[x * 4 + 2 + 255 * 4 * y] = 255; // ustawienie koloru niebieskiego na maksymalną wartość
 6. imagedata.data[x * 4 + 3 + 255 * 4 * y] = 255; // ustawienie braku przezroczystości
 7. }
 8. }

Można też wykonywać operację na całej tablicy bez uwzględnienia współrzędnych piksela:

Listing 3
 1. fot(var i = 0; i < image.data.length; i+=4){
 2. imagedata.data[i] = i % 255;
 3. imagedata.data[i + 1] = i % 255;
 4. imagedata.data[i + 2] = i % 255;
 5. imagedata.data[i + 3] = 255;
 6. }

Przenoszenie tablicy bitów na canvas

Kolejną ważną metodą umożliwiającą przeniesienie tablicy bitów na canvas jest metoda putImageData:

Listing 4
 1. ctx.putImageData(imagedata, 0, 0); // metoda przyjmuje obiekt zawierający dane oraz współrzędne wstawienia tych danych na canvas-ie

Składając wszystko w całość, oto przykład:

Listing 5
 1. window.onload = function(){
 2. var canvas = document.getElementById("canvasBits");
 3. var ctx = canvas.getContext("2d");
 4. var imagedata = ctx.getImageData(0, 0, canvas.width, canvas.height);
 5. for(var x = 0; x < 255; x++){
 6. for(var y = 0; y < 255; y++){
 7. imagedata.data[x * 4 + 255 * 4 * y] = x % 255; // zmiana składowej czerwonej na wartość odpowiadającą współrzędnej x
 8. imagedata.data[x * 4 + 1 + 255 * 4 * y] = y % 255; // zmiana składowej zielonej na wartość odpowiadającą współrzędnej y
 9. imagedata.data[x * 4 + 2 + 255 * 4 * y] = 255; // ustawienie koloru niebieskiego na maksymalną wartość
 10. imagedata.data[x * 4 + 3 + 255 * 4 * y] = 255; // ustawienie braku przezroczystości
 11. }
 12. }
 13. ctx.putImageData(imagedata, 0, 0);
 14. }

I jego rezultat:

Propozycje książek

Komentarze