Obiekt console jako przydatne narzędzie programisty JavaScript

Stronę tą wyświetlono już: 2066 razy

Często gęsto podczas programowania zdarzają się wredne błędy, które mogą doprowadzić na skraj rozpaczy nie jednego programistę. Dlatego też warto się zaznajomić z obiektem o wdzięcznej nazwie console, który jest dostępny globalnie. Zanim jednak więcej opowiem o tym przydatnym narzędziu to trzeba sobie powiedzieć, że aby możliwe było korzystanie z tego zacnego obiektu twoja przeglądarka musi dysponować czymś co nazywa się Konsolą przeglądarki. W Firefox-ie można otworzyć konsolę przeglądarki za pomocą skrótu klawiaturowego Ctrl+Shift+J lub z menu Narzędzia→Dla twórców witryn→Konsola przeglądarki.

Konsola przeglądarki w programie Firefox
Rys. 1
Konsola przeglądarki w programie Firefox.

Obiekt console dysponuje kilkoma metodami, które wyświetlą podane im na wejście informacje w konsoli. Oto lista tych metod:

 • log - zwykły wpis;
 • error - komunikat błędu;
 • warn - komunikat ostrzeżenia;
 • info - informacja;
 • debug - dane związane z debugowaniem programu.

Tak więc taki oto kod:

Listing 1
 1. console.log("log");
 2. console.error("error");
 3. console.warn("warn");
 4. console.info("info");
 5. console.debug("debug");

spowoduje, że w konsoli wyświetli się rezultat z poniższego rysunku.

Różne typy komunikatów w konsoli przeglądarki Firefox
Rys. 2
Widok Konsoli przeglądarki w programie Firefox

Jak widać, dzięki wyżej wymienionym metodom można łatwo i przyjemnie wyświetlać komunikaty związane z wystąpieniem błędów, ostrzeżeń lub zwykłych informacji związanych np. z debugowaniem programu.

Z kolei wstawienie w skrypcie kodu z użyciem metody trace w następujący sposób:

Listing 2
 1. console.trace()

wyświetli ścieżkę do miejsca wywołania tej metody.

Jeżeli potrzebujesz obliczyć czas wykonania danego fragmentu kodu, zapewne z najdzikszą rozkoszą przyjmiesz fakt istnienia metod time i timeEnd. Oto przykład:

Listing 3
 1. console.time("timer");
 2. for(var i = 0; i < 100000; i++){
 3. }
 4. console.endTime("timer");

W konsoli zostanie wyświetlony wynik:

timer: minutnik uruchomiony
timer: 3.13 ms
Strony powiązane
strony powiązane
 1. Console API - opis wszystkich metod obiektu console
Propozycje książek

Komentarze