Podstawy jQuery

Stronę tą wyświetlono już: 3131 razy

jQuery logo

Tak jak zostało to zapisane na powyższym obrazku z logiem, jQuery jest po to, żeby szybciej, łatwiej a więc i mniejszym nakładem czasu zrobić to samo co w czystym JavaScript. Jest to dodatek ułatwiający życie, który można a nawet trzeba pobrać z strony jquery.com. Na stronie tej w dziale download dostępna jest najnowsza wersja pliku tejże biblioteki, który znajduje się pod linkiem Download the compressed, production jQuery + numer wersji. Bibliotekę do swojej strony można załączyć w następujący sposób:

Listing 1
  1. <script src="jquery-3.1.1.min.js"></script>

Użycie jQuery jest bardzo proste, dostępne są do wyboru dwie możliwości: użycie funkcji jQuery lub wykorzystanie aliasu tejże funkcji w postaci znaku $. Coby za dużo nie przynudzać, oto przykład:

Listing 2
  1. $("#strona").append($("<button>").text("Przycisk").attr("id", "jQueryButton").click(function(){alert("Kliknąłeś")}));

W jednej linijce kodu dodałem do elementu o id = strona nowy element przycisk, któremu dodałem tekst, identyfikator i przypisałem (jakby tego było mało) funkcję pod zdarzenie kliknięcia. Oto rezultat tego niebywałego wydarzenia:

Polecane niekomercyjne edytory kodu JavaScript:
strony powiązane
  1. Brackets - edytor kodu PHP, HTML jak i JavaScrip
  2. Notepad ++ - edytor tekstu zdolny do kolorowania składni kodu JavaScript i wielu innych;
  3. Geany - edytor tekstu zdolny do kolorowania składni kodu JavaScript i wielu innych
Strony powiązane
strony powiązane
  1. jQuery.com
Propozycje książek

Komentarze