jQuery - podstawowe metody animacji

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 3884 razy

jQuery udostępnia zbiór metod powiązanych z obiektami jQuery. Oto lista tych metod:

Za pomocą wyżej wymienionych metod można złożyć animację, na którą będą składały się odłożone na stosie funkcje animacji. Oto przykład:

Kod HTML:

<div id="example1" style="width: 400px; height: 200px; margin:auto; background-color: white"><div id="squere" style="width: 10px; height: 10px; position: relative; top: 10px; left: 10px;background-color: red; "></div></div>

Kod JavaScript:

var speed = 5000; $("#example1").click(function(){ $("#example1 #squere").animate({left: "+=370px"}, speed).animate({top: "+=170px"}, speed).animate({left: "-=370px"}, speed).animate({top: "-=170px"}, speed); });

Wynik działania (kliknij na div-ie):

Propozycje książek