Slider utworzony w pliku svg z wykorzystaniem JavaScript

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 2144 razy

Rys. 1
Przykładowy plik SVG robiący za slider-a.

Możliwe jest również osadzanie skryptów JavaScript wewnątrz samego pliku SVG. Przykładem takiego bardzo prostego zastosowania JavaScriptu może być slider, który zamieszczam poniżej. Kod osadzony wewnątrz pliku SVG wygląda następująco:

<script type="text/javascript"> var nr = 0; function s() { var images = document.getElementsByTagName("image"); for(var i = 0; i < images.length; i++){ images[i].style.display = 'none'; } nr = (nr + 1) % images.length; images[nr].style.display = 'initial'; } s(); setInterval(s, 4000); </script>

Samo osadzenie pliku na stronie (tak, aby skrypt zawarty w nim się wykonywał) wygląda następująco:

<embed src="rysunki/camera.svg" style="display: block; margin:auto" type="image/svg+xml" />
Propozycje książek