Rysunki mechanizmów zapadkowych

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 14042 razy

Mechanizmy zapadkowe umożliwiają wykonywanie ustalonych i precyzyjnych skokowych przemieszczeń kątowych elementu obrotowego z zapewnieniem blokady zmiany kierunku obrotu. Istnieją trzy podstawowe odmiany tego typu mechanizmów, które często spełniają jedynie rolę blokady obrotu w jednym kierunku.

Pierwszy rodzaj to zapadka zewnętrzna jednokierunkowa. Umożliwia ona skokowy ruch w jednym kierunku z blokadą w kierunku odwrotnym. Taki mechanizm ten świetnie się sprawdza w układach naciągających np. linę. Zwolnienie zapadki umożliwia tutaj swobodny obrót w obu kierunkach.

a)Rysunek techniczny jednokierunkowego mechanizmu zapadkowegob)Ilustracja pokazująca pracę mechanizmu zapadkowego jednokierunkowego
Rys. 1
Rysunek techniczny jednokierunkowego mechanizmu zapadkowego:
  1. rysunek techniczny mechanizmu;
  2. animacja pracy mechanizmu

Istnieją też mechanizmy zapadkowe umożliwiające zmianę kierunku blokady (jak na poniższym rysunku). Są to mechanizmy zapadkowe dwukierunkowe.

Rysunek techniczny zapadki dwukierunkowej
Rys. 2
Rysunek techniczny zapadki dwukierunkowej. Tego typu zapadka umożliwia przełączanie kierunku blokady.

Kolejnym typem mechanizmu zapadkowego jest zapadka jednokierunkowa wewnętrzna, która stosowana jest między innymi np. w piastach rowerów górskich.

Rysunek techniczny zapadki jednokierunkowej wewnętrznej
Rys. 3
Rysunek techniczny zapadki jednokierunkowej wewnętrznej.