jQuery - znajdowanie elementów potomnych

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 1918 razy

Za pomocą metody find oraz metody children można wyszukać podelementy DOM, które będą spełniały warunek dopasowania. Oto przykład:

$("li.cars").find("li"); // znajduje elementy li wewnątrz li.cars

Powyższy kod najpierw wyciąga wszystkie elementy li mające atrybut class = "cars" a następnie wyszukuje wszystkie elementy li. Zapis powyższy jest równoważny takiemu:

$("li.cars", "li");

Możliwe jest też sterowanie atrybutami wszystkich elementów potomnych znajdujących się wewnątrz danej listy dopasowania. Oto przykład:

$("li.cars").children().css("color", "red");

Powyższy kod ustawia kolor czcionki wszystkim elementom potomnym, których rodzicem jest element li o atrybucie class = "cars".

Propozycje książek