Skrypt Pythona do czyszczenia plików SVG z nadmiernych danych

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 3260 razy

Pliki SVG utworzone za pomocą programów takich jak Inkscape często zawierają dużą ilość nadmiarowych danych. Z tej przyczyny pliki te mają często zawyżoną wagę co jest sporą wadą, jeżeli spojrzy się na to przez pryzmat wykorzystania tego typu grafiki na stronie internetowej. Z tego właśnie powodu postanowiłem sobie napisać mały skrypt Python-a, za pomocą którego pozbywam się niektórych zbędnych elementów plików SVG.

Uruchamianie pod Windowsem

Przy poprawnej konfiguracji zmiennej środowiskowej %PATH% możliwe jest uruchomienie skryptu poprzez zaznaczenie i przeciągnięcie na jego ikonkę plików SVG. Program utworzy w miejscu pochodzenia danego pliku plik o nazwie rozszerzonej o dopisek - kopia (co należy mieć na uwadze podczas korzystania z niego).

Uruchamianie pod Linux-em

W konsoli systemowej można wywołać skrypt np. tak:

for i in "*.svg"; do python3 ./clear_svg.py $i; done

Powyższa komenda przeleci po wszystkich plikach SVG znajdujących się w bieżącej lokalizacji skryptu. Program utworzy w miejscu pochodzenia danego pliku plik o nazwie rozszerzonej o dopisek - kopia (co należy mieć na uwadze podczas korzystania z niego).

Załączniki:

Skrypt Pythona czyszczący plik SVG z nadmiernych definicji