Python - watchdog czyli obserwowanie folderów i plików pod względem zachodzących zmian

Stronę tą wyświetlono już: 3145 razy

Biblioteka watchdog umożliwia obserwowanie pliku lub folderu pod względem zachodzących zmian. A zmiany te mogą być różne, np. nadpisanie zawartości pliku, zmiana nazwy pliku, usunięcie pliku lub folderu. Wszystkie te operacje mogą być monitorowane za pomocą watchdog-a. Coby zbyt dużo nie przynudzać oto jak można prosto doinstalować tą bibliotekę:

pip3 install watchdog

W wyniku czego powinno wyświetlić się mniej więcej coś takiego:

Collecting watchdog
 Downloading watchdog-0.8.3.tar.gz (83kB)
Collecting PyYAML>=3.10 (from watchdog)
 Downloading PyYAML-3.12-cp34-cp34m-win_amd64.whl (195kB)
Collecting argh>=0.24.1 (from watchdog)
 Downloading argh-0.26.2-py2.py3-none-any.whl
Collecting pathtools>=0.1.1 (from watchdog)
 Downloading pathtools-0.1.2.tar.gz
Installing collected packages: PyYAML, argh, pathtools, watchdog
 Running setup.py install for pathtools: started
  Running setup.py install for pathtools: finished with status 'done'
 Running setup.py install for watchdog: started
  Running setup.py install for watchdog: finished with status 'done'
Successfully installed PyYAML-3.12 argh-0.26.2 pathtools-0.1.2 watchdog-0.8.3

Powyższa instalacja dotyczy Windowsa, aczkolwiek nie różni się ona zbytnio od instalacji na Linkux-ie.

Oto przykład z strony pypi.python.org pokazujący w jaki sposób można wykorzystać watchdog-a do obserwacji folderu:

Listing 1
 1. import sys
 2. import time
 3. import logging
 4. from watchdog.observers import Observer
 5. from watchdog.events import LoggingEventHandler
 6. if __name__ == "__main__":
 7. logging.basicConfig(level=logging.INFO,
 8. format='%(asctime)s - %(message)s',
 9. datefmt='%Y-%m-%d %H:%M:%S')
 10. path = sys.argv[1] if len(sys.argv) > 1 else '.'
 11. event_handler = LoggingEventHandler()
 12. observer = Observer()
 13. observer.schedule(event_handler, path, recursive=True)
 14. observer.start()
 15. try:
 16. while True:
 17. time.sleep(1)
 18. except KeyboardInterrupt:
 19. observer.stop()
 20. observer.join()

Przykład działania:

2017-03-27 13:04:37 - Created file: .car.py
2017-03-27 13:04:37 - Modified file: .car.py
2017-03-27 13:04:37 - Modified file: .car.py
2017-03-27 13:05:16 - Moved file: from .car.py to .car2.py
2017-03-27 13:05:16 - Modified file: .car2.py
Strony powiązane
strony powiązane
 1. pypi.python.org/pypi/watchdog
Propozycje książek

Komentarze