Inkscape - podstawowa konfiguracja

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 6644 razy

Domyślne ustawienia programu Inkscape powoduje, że nie są zapamiętywane ostatnio używane style rysowania elementów danego typu. Często jest to męczące, gdy wiele elementów cechują wspólne właściwości takie jak np. kolor, gradient, tekstura lub grubość linii czy też styl jej rysowania. Z tego też względu warto z menu Plik → Ustawienia Inkscape'a lub za pomocą skrótu klawiaturowego Shift + Ctrl + p wyświetlić okno dialogowe o nazwie Ustawienia Inkscape'a. W oknie tym po lewej stronie należy rozwinąć pozycję Narzędzia i dla pozycji: Ołówek, Pióro, Kaligrafia, Wypełnienie oraz Tekst zaznaczyć w ustawieniach pozycję ostatnio użyty styl. To samo należy wykonać dla elementów znajdujących w pozycji Narzędzia → Kształty.

Okno ustawień programu Inkscape
Rys. 1
Widok okna ustawień programu Inkscape

Niestety, aby zachować ustawienia konieczne jest zapisanie bieżącego dokumentu.

Propozycje książek