Inkscape - zmiana wypełnienia oraz styli konturu obiektów

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 30743 razy

Każdy obiekt graficzny utworzony w Inkscap-ie ma dwie podstawowe właściwości:

Zmienić kolor wypełnienia jak i konturu można klikając na pasku z podstawowymi kolorami. Kliknięcie na jednym z tych kolorów, gdy jakieś obiekty są zaznaczone zmienia kolor wypełnienia, aby zmienić kolor konturu należy wcisnąć dodatkowo klawisz Shif na klawiaturze.

Podstawowe elementy interfejsu Inkscape-a umożliwiające zmianę konturu i wypełnienia obiektów
Rys. 1
Podstawowe elementy interfejsu Inkscape-a umożliwiające zmianę konturu i wypełnienia obiektów:
  1. podstawowa paleta kolorów podręcznych;
  2. kliknięcie na tym lewym przyciskiem myszy wyświetla panel z bardziej zaawansowanymi opcjami zmiany wypełnienia i konturu obiektu, natomiast kliknięcie prawym przyciskiem myszy rozwija menu z opcjami wartymi poznania;
  3. kliknięcie na tym lewym przyciskiem myszy wyświetla panel z bardziej zaawansowanymi opcjami zmiany wypełnienia i konturu obiektu, natomiast kliknięcie prawym przyciskiem myszy rozwija menu z opcjami wartymi poznania;
  4. kliknięcie na tym lewym przyciskiem myszy wyświetla panel z bardziej zaawansowanymi opcjami zmiany wypełnienia i konturu obiektu, natomiast kliknięcie prawym przyciskiem myszy rozwija menu z opcjami wyboru jednostki oraz szerokości konturu;
  5. zmienia krycie (przezroczystość) obiektu;
  6. włącza widoczność warstw - ten element nie dotyczy formatowania tekstu ale opisuję go przy okazji;
  7. blokada warstwy;
  8. wybór warstwy;
  9. krótka informacja lub podpowiedź dotycząca używanego narzędzia lub zaznaczonych obiektów;

Paletę kolorów domyślnych można zmienić edytując plik inkscape.gpl, który w przypadku Windowsa znajduje się w folderze programu, w lokalizacji share/palettes/inkscape.gpl". Można go otworzyć i edytować (z zachowaniem odpowiedniej oczywiście rozwagi) w celu dodania własnych domyślnych kolorów.

Dużo bardziej zaawansowane opcje formatowania wyglądu obiektów znajdują się w oknie Wypełnienie i kontur..., które jest dostępne pod kombinacją klawiszy Shift + Ctrl + F. Znajdują się tutaj trzy palety:

Propozycje książek