Inkscape - zmiana wypełnienia oraz styli konturu obiektów

Stronę tą wyświetlono już: 22239 razy

Każdy obiekt graficzny utworzony w Inkscap-ie ma dwie podstawowe właściwości:

 • wypełnienie, które może być utworzone:
  • jednolitym kolorem;
  • gradientem:
   • liniowym;
   • promieniowym
  • powtarzaną teksturą
 • kontur, który może być wypełniony:
  • jednolitym kolorem;
  • gradientem:
   • liniowym;
   • promieniowym
  • powtarzaną teksturą
  a także ma dodatkowe dwie cechy, takie jak:
  • styl linii konturu;
  • szerokość linii konturu

Zmienić kolor wypełnienia jak i konturu można klikając na pasku z podstawowymi kolorami. Kliknięcie na jednym z tych kolorów, gdy jakieś obiekty są zaznaczone zmienia kolor wypełnienia, aby zmienić kolor konturu należy wcisnąć dodatkowo klawisz Shif na klawiaturze.

Podstawowe elementy interfejsu Inkscape-a umożliwiające zmianę konturu i wypełnienia obiektów
Rys. 1
Podstawowe elementy interfejsu Inkscape-a umożliwiające zmianę konturu i wypełnienia obiektów:
 1. podstawowa paleta kolorów podręcznych;
 2. kliknięcie na tym lewym przyciskiem myszy wyświetla panel z bardziej zaawansowanymi opcjami zmiany wypełnienia i konturu obiektu, natomiast kliknięcie prawym przyciskiem myszy rozwija menu z opcjami wartymi poznania;
 3. kliknięcie na tym lewym przyciskiem myszy wyświetla panel z bardziej zaawansowanymi opcjami zmiany wypełnienia i konturu obiektu, natomiast kliknięcie prawym przyciskiem myszy rozwija menu z opcjami wartymi poznania;
 4. kliknięcie na tym lewym przyciskiem myszy wyświetla panel z bardziej zaawansowanymi opcjami zmiany wypełnienia i konturu obiektu, natomiast kliknięcie prawym przyciskiem myszy rozwija menu z opcjami wyboru jednostki oraz szerokości konturu;
 5. zmienia krycie (przezroczystość) obiektu;
 6. włącza widoczność warstw - ten element nie dotyczy formatowania tekstu ale opisuję go przy okazji;
 7. blokada warstwy;
 8. wybór warstwy;
 9. krótka informacja lub podpowiedź dotycząca używanego narzędzia lub zaznaczonych obiektów;

Paletę kolorów domyślnych można zmienić edytując plik inkscape.gpl, który w przypadku Windowsa znajduje się w folderze programu, w lokalizacji share/palettes/inkscape.gpl". Można go otworzyć i edytować (z zachowaniem odpowiedniej oczywiście rozwagi) w celu dodania własnych domyślnych kolorów.

Dużo bardziej zaawansowane opcje formatowania wyglądu obiektów znajdują się w oknie Wypełnienie i kontur..., które jest dostępne pod kombinacją klawiszy Shift + Ctrl + F. Znajdują się tutaj trzy palety:

 • wypełnienia - zawiera opcje sterujące rodzajem wypełnienia i sposobem wypełniania obiektów samoprzecinających się
  Paleta zawierająca zaawansowane opcje formatowania wypełnienia obiektów w programie Inkscape
  Rys. 2
  Paleta zawierająca zaawansowane opcje formatowania wypełnienia w programie Inkscape:
  1. usuwa wypełnienie z zaznaczonych obiektów;
  2. ustawia jednolity kolor wypełnienia;
  3. ustawia wypełnienie gradientem (w tej opcji możliwe jest wybranie jednego z utworzonych wcześniej gradientów);
  4. ustawia wypełnienie teksturą (w tej opcji możliwe jest wybranie jednej domyślnie dostępnej tekstury lub utworzonej wcześniej przez użytkownika);
  5. próbka;
  6. wypełnienie niezdefiniowane;
  7. tryb, w którym obszary nałożone lub ścieżki wewnątrz figury nie są wypełniane;
  8. tryb, w którym wypełnianie przenika całą figurę, chyba że ścieżka składowa ma odwrócony kierunek;
  9. palety związane z wyborem koloru;
  10. zapis koloru w systemie szesnastkowym (format RGBA);
  11. ustawia rozmycie obiektów zaznaczonych;
  12. ustawia krycie obiektów zaznaczonych;
 • konturu - zawiera opcje sterujące rodzajem wypełnienia konturu, które są praktycznie takie same co w przypadku wypełnienia;
 • styl konturu - zawiera opcje dotyczące konturu oraz znaczników, jakie program może wstawić w jego węzłach
  Okno Wypełnienie i kontur - zakładka stylu konturu w programie Inkscape
  Rys. 3
  Widok palety Wypełnienie i kontur... - zakładka stylu konturu w programie Inkscape:
  1. szerokość konturu;
  2. jednostka szerokości konturu;
  3. połączenia konturu ostre;
  4. połączenia konturu zaokrąglone;
  5. połączenia konturu ścięte;
  6. określa maksymalną długość ostrych narożników w jednostkach szerokości konturu;
  7. brak zakończenia ścieżki;
  8. zakończenie kwadratowe;
  9. zakończenie zaokrąglone;
  10. lista rozwijana wyboru stylu linii konturu;
  11. odsunięcie stylu linii;
  12. dodaje znacznik końca linii (np. strzałkę);
  13. dodaje znaczniki w węzłach pośrednich;
  14. dodaje znacznik do ostatniego węzła ścieżki.
Propozycje książek

Komentarze