Inkscape - rozmieszczanie i wyrównywanie obiektów i węzłów ścieżki

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 12409 razy

Bardzo ważnym elementem pracy z programami graficznymi jest możliwość szybkiego wyrównywania i rozmieszczania zbioru obiektów lub węzłów ścieżki. Opcje umożliwiające wykonywanie takich operacji są dostępne w oknie Wyrównaj i rozmieść..., które można wyświetlić wciskając kombinację klawiszy Shift + Ctrl + A.

Okno dialogowe Wyrównaj i rozmieść w programie Inkscape
Rys. 1
Okno dialogowe Wyrównaj i rozmieść w programie Inkscape:
 1. lista wyboru, określającego względem którego elementu mają być wykonywane operacje wyrównywania. Dostępne opcje to:
  • ostatni zaznaczony;
  • pierwszy zaznaczony;
  • największy obiekt;
  • najmniejszy obiekt;
  • strona;
  • rysunek;
  • zaznaczenie
 2. opcja umożliwiająca zastosowanie wyrównywania do grupy zaznaczonych obiektów;
 3. wyrównuje prawe krawędzie obiektów do lewej krawędzi obiektu sterującego;
 4. wyrównuje lewe krawędzie obiektów do lewej krawędzi obiektu sterującego;
 5. wyrównuje centralne poziome obiektów do centrum poziomego obiektu sterującego;
 6. wyrównuje prawe krawędzie obiektów do prawej krawędzi obiektu sterującego;
 7. wyrównuje lewe krawędzie obiektów do prawej krawędzi obiektu sterującego;
 8. wyrównuje linię bazową elementów sterujących obiektów tekstowych w poziomie;
 9. wyrównuje dolne krawędzie obiektów do górnej krawędzi obiektu sterującego;
 10. wyrównuje górne krawędzie obiektów do górnej krawędzi obiektu sterującego;
 11. wyrównuje centralne pionowe obiektów do centrum pionowego obiektu sterującego;
 12. wyrównuje dolne krawędzie obiektów do dolnej krawędzi obiektu sterującego;
 13. wyrównuje górne krawędzie obiektów do dolnej krawędzi obiektu sterującego;
 14. rozmieszcza lewe krawędzie obiektów zaznaczonych w równych odstępach w poziomie;
 15. rozmieszcza centra obiektów zaznaczonych w równych odstępach w poziomie;
 16. rozmieszcza prawe krawędzie obiektów zaznaczonych w równych odstępach w poziomie;
 17. wyrównuje odstępy pomiędzy obiektami w poziomie;
 18. rozmieszcza lewe krawędzie obiektów tekstowych w równych odstępach w poziomie;
 19. rozmieszcza górne krawędzie obiektów zaznaczonych w równych odstępach w pionie;
 20. rozmieszcza centra obiektów zaznaczonych w równych odstępach w pionie;
 21. rozmieszcza dolne krawędzie obiektów zaznaczonych w równych odstępach w pionie;
 22. wyrównuje odstępy pomiędzy obiektami w pionie;
 23. rozmieszcza lewe krawędzie obiektów tekstowych w równych odstępach w pionie;
 24. rozmieszcza losowo środki obiektów zaznaczonych;
 25. rozmieszcza obiekty próbując wyrównać odległości pomiędzy ich krawędziami;
 26. określa minimalny odstęp w poziomie pomiędzy obiektami (w px);
 27. określa minimalny odstęp w pionie pomiędzy obiektami (w px);
 28. przesuwa obiekty tylko o tyle aby ich obwiednie nie nakładały się;
 29. rozmieszcza równomiernie zaznaczone łączniki.

W trybie edycji węzłów okno Wyrównaj i rozmieść... wygląda nieco inaczej i udostępnia opcje związane z wyrównywaniem zaznaczonych węzłów ścieżki.

Okno wyrownaj i rozmiesc w trybie edycji węzłów
Rys. 2
Okno wyrownaj i rozmiesc w trybie edycji węzłów:
 1. rozmieszcza zaznaczone węzły w linii poziomej;
 2. rozmieszcza zaznaczone węzły w linii pionowej;
 3. wyrównuje odstępy w poziomie pomiędzy węzłami;
 4. wyrównuje odstępy w pionie pomiędzy węzłami.
Propozycje książek