Inkscape - warstwy i grupowanie obiektów

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 21047 razy

Grupy obiektów w Inkscap-ie mogą być umieszczane na warstwach. Umożliwia to oddzielenie jednych obiektów od drugich, łatwe wyłączanie i włączanie ich widoczności a także blokowanie edycji obiektów znajdujących się na danej warstwie. Dodatkowo na każdą warstwę można nałożyć jeden z zestawów filtrów a także określić przezroczystość takiej warstwy. Nieco innym sposobem łączenia kilku obiektów jest ich grupowanie. Wystarczy zaznaczyć grupę obiektów a następnie wcisnąć kombinację klawiszy Ctr + C aby obiekty zostały zgrupowane. Do tak zgrupowanych obiektów można wejść klikając dwukrotnie lewym przyciskiem myszy na takiej grupie obiektów. Rozgrupowanie obiektów odbywa się z poziomu menu podręcznego, gdzie znajduje się opcja rozdziel grupę.

Okno dialogowe Warstwy w programie Inkscape
Rys. 1
Okno dialogowe Warstwy w programie Inkscape:
 1. włącza/wyłącza widoczność obiektów warstwy;
 2. blokuje możliwość edycji obiektów znajdujących się na warstwie;
 3. nazwa warstwy, którą można zmienić klikając na niej lewym przyciskiem myszy;
 4. dodanie nowej warstwy;
 5. przenosi aktywną warstwę w górę;
 6. przenosi aktywną warstwę o jeden w górę;
 7. przenosi aktywną warstwę o jeden w dół;
 8. przenosi aktywną warstwę w dół;
 9. usuwa aktywną warstwę;
 10. zmienia tryb przenikania warstwy. Dostępne opcje to:
  • normalny - brak efektu przenikania;
  • zwielokrotniony;
  • przesiany;
  • przyciemniony;
  • rozjaśniony
 11. suwak zmieniający krycie warstwy;
 12. kontrolka do ręcznego wpisywania poziomu przezroczystości warstwy.

Zmiana widoczności oraz blokady warstwy aktywnej oraz samej warstwy możliwa jest również na dole okna programu.

Podstawowe elementy interfejsu Inkscape-a umożliwiające zmianę konturu i wypełnienia obiektów
Rys. 1
Podstawowe elementy interfejsu Inkscape-a umożliwiające zmianę konturu i wypełnienia obiektów:
 1. podstawowa paleta kolorów podręcznych;
 2. kliknięcie na tym lewym przyciskiem myszy wyświetla panel z bardziej zaawansowanymi opcjami zmiany wypełnienia i konturu obiektu, natomiast kliknięcie prawym przyciskiem myszy rozwija menu z opcjami wartymi poznania;
 3. kliknięcie na tym lewym przyciskiem myszy wyświetla panel z bardziej zaawansowanymi opcjami zmiany wypełnienia i konturu obiektu, natomiast kliknięcie prawym przyciskiem myszy rozwija menu z opcjami wartymi poznania;
 4. kliknięcie na tym lewym przyciskiem myszy wyświetla panel z bardziej zaawansowanymi opcjami zmiany wypełnienia i konturu obiektu, natomiast kliknięcie prawym przyciskiem myszy rozwija menu z opcjami wyboru jednostki oraz szerokości konturu;
 5. zmienia krycie (przezroczystość) obiektu;
 6. włącza widoczność warstw;
 7. blokada warstwy;
 8. wybór warstwy;
 9. krótka informacja lub podpowiedź dotycząca używanego narzędzia lub zaznaczonych obiektów;
Propozycje książek