Inkscape - operacje dodawania, odejmowania i wyznaczania części wspólnej dwóch obiektów

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 4512 razy

Dodawanie dwóch obiektów Ctrl + numpad plus

Operacja dodawania dwóch obiektów w Inkscap-ie przypomina operację na zbirach w matematyce. W przypadku dodawania kolejność rozmieszczenia obiektów nie jest istotna a wynik działania pokazany został poniżej.

a)Obiekty przed przeprowadzeniem operacji dodawaniab)Obiekty po przeprowadzeniu operacji dodawania
Rys. 1
Operacja dodawania dwóch obiektów: a) obiekty przed dodaniem; b) uzyskany obiekt po dodaniu

Odejmowanie dwóch obiektów Ctrl + numpad minus

W przypadku odejmowania kolejność rozmieszczenia obiektów ma znaczenie, albowiem od obiektu znajdującego się poniżej odejmowany jest obiekt znajdujący się powyżej.

a)Obiekty przed przeprowadzeniem operacji odejmowaniab)Obiekty po przeprowadzeniu operacji odejmowania
Rys. 2
Operacja dodawania dwóch obiektów: a) obiekty przed odejmowaniem; b) uzyskany obiekt po odejmowaniu

Część wspólna dwóch obiektów Ctrl + numpad *

Przy wyznaczaniu części wspólnej dwóch obiektów w Inkscap-ie nie ma znaczenia ich kolejność wyświetlania.

a)Obiekty przed przeprowadzeniem operacji wyznaczania części wspólnejb)Obiekty po przeprowadzeniu operacji wyznaczania części wspólnej
Rys. 3
Operacja dodawania dwóch obiektów: a) obiekty przed wyznaczeniem części wspólnej; b) uzyskany obiekt po wyznaczeniu części wspólnej