Inkscape - duplikowanie, klonowanie i tworzenie układu klonów

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 10936 razy

Duplikowanie obiektów Ctrl + D

Duplikowanie (jak sama nazwa wskazuje) polega na stworzeniu kopii zaznaczonego obiektu lub grupy obiektów. Taki duplikat wstawiany jest dokładnie nad duplikowanym obiektem i może być modyfikowany. Działa to podobnie jak kopiowanie Ctr + C i wklejanie Ctrl + V z tą różnicą, że przy wklejaniu obiekty skopiowane są wstawiane w miejscu wskazanym przez kursor myszy.

Klonowanie obiektów Alt + D

Klonowanie jest znacznie ciekawszą operacją a to dlatego, że tworzy ono klon oryginalnego obiektu. Taki klon nie może mieć zmienionych cech poza tymi, które związane są z jego przemieszczaniem, obracaniem i skalowaniem. Nie można mu nadać innego koloru lub stylu konturu w sposób bezpośredni, można za to zmienić kolor i kształt wszystkich klonów, poprzez zmodyfikowanie oryginalnego obiektu. Dodatkową zaletą stosowania klonów jest mniejsza ilość pamięci potrzebnej do ich zapamiętania, ponieważ klon jest dokładną kopią oryginalnego obiektu, więc właściwości obiektu oryginalnego nie są powielane przez klona.

Wśród wielu klonów bardzo łatwo się pogubić i trudno znaleźć czasami oryginalny obiekt, ale nie ma strachu w naszym fachu, albowiem Wystarczy wcisnąć kombinację Shift + D aby zaznaczony został obiekt oryginalny klonu.

Czasami istnieje konieczność odłączenia klonu od obiektu oryginalnego za pomocą skrótu Shift + Alt + D. Tak odłączony klon staje się zwykłym obiektem.

Tworzenie układu klonów

Często przy tworzeniu grafiki konieczne jest stworzenie wielu takich samych obiektów, które są rozmieszczone w dość regularny sposób. Do tego celu w Inkscap-ie istnieje narzędzie dostępne z poziomu menu Edycja → Klonuj → Utwórz układ klonów. Po wybraniu tejże pozycji z menu pojawi się okno Utwórz układ klonów, w którym znajdują się zaawansowane opcje sterujące sposobem tworzenia klonów.

Okno Utwórz układ klonów z zaznaczoną zakładką Symetria w programie Inkscape
Rys. 1

Okno Utwórz układ klonów z zaznaczoną zakładką Symetria w programie Inkscape.

Dostępne zakładki:

 1. symetria - wybór domyślnych ustawień tworzenia klonów;
 2. przesunięcie - ustawienia dotyczące przemieszczania tworzonych elementów;
 3. skalowanie - ustawienia dotyczące skalowania kolejnych elementów;
 4. obrót - ustawienia dotyczące obracania kolejnych elementów;
 5. rozmycie i krycie - ustawienia dotyczące rozmywania i krycia kolejnych elementów;
 6. kolor - ustawienia dotyczące zmiany kolorów kolejnych elementów;
 7. śledzenie - zmiana właściwości elementów w zależności od tła

Podstawowe ustawienia w tym widoku okna Utwórz układ klonów:

 1. lista podstawowych ustawień tworzenia klonów (związane z zakładką symetria);
 2. tworzenie określonej liczby wierszy i kolumn;
 3. ustawienie liczby wierszy;
 4. ustawienie liczby kolumn;
 5. wypełnia określoną szerokość lub wysokość z ułożeniem;
 6. szerokość ułożenia;
 7. wysokość ułożenia;
 8. jednostka;
 9. zaznaczenie tej opcji sprawi, że będzie wykorzystywana wielkość i położenie elementu zapisane podczas poprzedniego klonowania (jeśli takie było) zamiast korzystać z aktualnego rozmiaru;
 10. zeruje wszystkie ustawienia;
 11. usuwa wszystkie klony zaznaczonego elementu;
 12. rozsuwa klony zmniejszając ich rozproszenie (może być stosowane wielokrotnie);
 13. tworzy układ klonów z wybranymi ustawieniami
Widok zakładki Przesunięcie okna Utwórz układ klonów programu Inkscape
Rys. 2
Widok zakładki Przesunięcie okna Utwórz układ klonów programu Inkscape:
 1. przesunięcie w poziomie dla każdego wiersza o określoną tutaj wartość procentową wysokości elementu;
 2. przesunięcie w poziomie dla każdej kolumny o określoną tutaj wartość procentową wysokości elementu;
 3. przesunięcie w poziomie o losową wartość procentową wysokości elementu;
 4. przesunięcie w pionie dla każdego wiersza o określoną wartość procentową wysokości elementu;
 5. przesunięcie w pionie dla każdej kolumny o określoną wartość procentową wysokości elementu;
 6. rozmieszczenie wierszy elementów dla wartości 1 równomiernie, dla < 1 zbieżnie i dla > 1 rozbieżnie;
 7. rozmieszczenie kolumn elementów dla wartości 1 równomiernie, dla < 1 zbieżnie i dla > 1 rozbieżnie;
 8. realizacja przesunięcia w co drugim wierszu;
 9. realizacja przesunięcia w co drugiej kolumnie;
 10. przesunięcia każdego wiesza będzie zwiększało się przyjmując wartość liczoną określonym powyżej współczynnikiem od sumy wysokości poprzedzających klonów;
 11. przesunięcia każdej kolumny będzie zwiększało się przyjmując wartość liczoną określonym powyżej współczynnikiem od sumy wysokości poprzedzających klonów;
 12. klonowane obiekty będą rozmieszczane bez uwzględniania wysokości obiektu, z przesunięciem określonym powyżej;
 13. klonowane obiekty będą rozmieszczane bez uwzględniania szerokości obiektu, z przesunięciem określonym powyżej;
Widok zakładki Skalowanie okna Utwórz układ klonów w programie Inscape
Rys. 3
Widok zakładki Skalowanie okna Utwórz układ klonów w programie Inscape:
 1. skalowanie w poziomie dla każdego wiersza o określoną wartość procentową szerokości elementu;
 2. skalowanie w poziomie dla każdej kolumny o określoną wartość procentową szerokości elementu;
 3. losowe skalowanie w poziomie o określoną wartość procentową szerokości elementu;
 4. skalowanie w pionie dla każdego wiersza o określoną wartość procentową szerokości elementu;
 5. skalowanie w pionie dla każdej kolumny o określoną wartość procentową szerokości elementu;
 6. losowe skalowanie w pionowego o określoną wartość procentową szerokości elementu;
 7. rozmieszczenie wierszy elementów dla wartości 1 równomiernie, dla < 1 zbieżnie i dla > 1 rozbieżnie;
 8. rozmieszczenie kolumn elementów dla wartości 1 równomiernie, dla < 1 zbieżnie i dla > 1 rozbieżnie;
 9. podstawa logarytmu dla spirali logarytmicznych dla wierszy: nie używana 0, zbieżna dla < 1 lub rozbieżna dla > 1;
 10. podstawa logarytmu dla spirali logarytmicznych dla kolumn: nie używana 0, zbieżna dla < 1 lub rozbieżna dla > 1;
 11. realizacja skalowania w co drugim wierszu;
 12. realizacja skalowania w co drugiej kolumnie;
 13. skalowanie każdej kolumny będzie się zwiększało przyjmując wartość liczoną określonym powyżej współczynnikiem od sumy wysokości poprzedzających klonów;
 14. skalowanie każdego wiersza będzie się zwiększało przyjmując wartość liczoną określonym powyżej współczynnikiem od sumy wysokości poprzedzających klonów
Widok zakładki Obrót okna Utwórz układ klonów w programie Inscape
Rys. 4
Widok zakładki Obrót okna Utwórz układ klonów w programie Inscape:
 1. kąt o jaki zostaną obrócone elementy układu klonów w każdym wierszu;
 2. kąt o jaki zostaną obrócone elementy układu klonów w każdej kolumnie;
 3. losowa zmiana kąta obrotu o określoną wartość procentową;
 4. obrót będzie realizowany w co drugim wierszu;
 5. obrót będzie realizowany w co drugiej kolumnie;
 6. kąt obrotu klonów w każdym wierszu będzie zwiększał się kumulując określoną powyżej wartość kąta w zależności od liczby klonów;
 7. kąt obrotu klonów w każdej kolumnie będzie zwiększał się kumulując określoną powyżej wartość kąta w zależności od liczby klonów.
Widok zakładki Rozmycie i krycie okna Utwórz układ klonów w programie Inscape
Rys. 5
Widok zakładki Rozmycie i krycie okna Utwórz układ klonów w programie Inscape:
 1. rozmycie elementów w każdym wierszu o podaną wartość procentową;
 2. rozmycie elementów w każdej kolumnie o podaną wartość procentową;
 3. losowa zmiana wartość rozmycia o określoną wartość procentową;
 4. realizacja rozmycia w co drugim wierszu;
 5. realizacja rozmycia w co drugiej kolumnie;
 6. zmniejszenie krycia elementów w każdym wierszu o podaną wartość procentową;
 7. zmniejszenie krycia elementów w każdej kolumnie o podaną wartość procentową;
 8. losowa zmiana wartość rozmycia o określoną wartość procentową;
 9. realizacja zmiany krycia w co drugim wierszu;
 10. realizacja zmiany krycia w co drugiej kolumnie;
Widok zakładki Kolor okna Utwórz układ klonów w programie Inscape
Rys. 6
Widok zakładki Kolor okna Utwórz układ klonów w programie Inscape:
 1. Kolor początkowy tworzonych klonów (działa jedynie jeśli oryginał ma wyzerowane wypełnienie lub kontur). Kliknij na tym polu aby móc zmienić kolor początkowy.
 2. zmiana odcienia barwy w każdym wierszu o określoną wartość procentową;
 3. zmiana odcienia barwy w każdej kolumnie o określoną wartość procentową;
 4. losowa zmiana odcienia barwy o losową wartość procentową;
 5. zmiana nasycenia barwy w każdym wierszu o określoną wartość procentową;
 6. zmiana nasycenia barwy w każdej kolumnie o określoną wartość procentową;
 7. losowa zmiana nasycenia barwy o losową wartość procentową;
 8. zmiana jasności barwy w każdym wierszu o określoną wartość procentową;
 9. zmiana jasności barwy w każdej kolumnie o określoną wartość procentową;
 10. losowa zmiana jasności barwy o losową wartość procentową;
 11. zmiana wartości koloru będzie realizowana w co drugim wierszu;
 12. zmiana wartości koloru będzie realizowana w co drugiej kolumnie.
Widok zakładki Śledzenie okna Utwórz układ klonów w programie Inscape
Rys. 7
Widok zakładki Śledzenie okna Utwórz układ klonów w programie Inscape:
 1. włącza przypisanie każdemu klonowi wartości z rysunku z miejsca, w którym się znajduje;
 2. włącza przypisanie każdemu klonowi wartości z rysunku z miejsca, w którym się znajduje;
 3. pobieranie widocznego koloru i krycia:
  1. pobranie czerwonego składnika koloru;
  2. pobranie barwy;
  3. pobranie zielonego składnika koloru;
  4. pobranie nasycenia;
  5. pobranie niebieskiego składnika koloru;
  6. pobranie jasności koloru.
 4. pobranie zsumowanego stopnia krycia;
 5. przesunięcie zakresu środkowego pobranej wartości w górę (> 0) lub w dół (< 0);
 6. losowa zmiana pobranej wartości o wybraną wielkość procentową;
 7. odwrócenie pobranej wartości;
 8. prawdopodobieństwo utworzenia klonu jest określane na podstawie wartości pobranych w danym punkcie;
 9. każdy klon otrzymuje kolor pobrany w danym punkcie (oryginał musi mieć określone wypełnienie lub kontur);
 10. rozmiar każdego klonu jest określany poprzez wartość pobraną w danym punkcie;
 11. każdy klon otrzymuje krycie równe wartości pobranej w danym punkcie.
a)Układ klonów, przykład obracania w programie Inkscapeb)Układ klonów, przykład przesuwania w programie Inkscape
Rys. 8
Przykłady tworzenia układów klonów w programie Inkscape: a) obracanie obiektów: ustawienia w zakładce Przesunięcie pomijania szerokości obiektu przy przesunięciu poziomym i poziomym (pozostałe wartości domyślne); w zakładce Obrót kąt w kolumnach ustawiony na 120°; w ogólnych ustawieniach liczba wierszy 1, kolumn 3; b) tworzenie układów klonów z przesunięciem, gdzie w zakładce Przesunięcie należy przesunięcia dla x i y w kolumnach i wierszach ustawić na 5% aby uzyskać powyższy efekt