Inkscape - maskowanie i przycinanie obiektów

Autor podstrony: Krzysztof Zajączkowski

Stronę tą wyświetlono już: 22140 razy

Maskowanie obiektów

Maskowanie jest dość ciekawą operacją polegającą na takim nałożeniu obiektu maskującego na inny obiekt (lub obiekty zgrupowane) tak, że wypełnienie obiektu maskującego staje się kanałem alfa dla obiektu maskowanego. Innymi słowy obiekt maskowany otrzymuje przezroczystość zależną od koloru danego punktu na obiekcie maskującym.

a)Przykładowe obiekty przygotowane do maskowania w Inkscapieb)Przykład efektu maskowania w Inkscap-ie
Rys. 1
Przykład maskowania w programie Inkscape: a) zgrupowane obiekty do maskowania (czerwony i niebieski) oraz obiekt maskujący z nałożonym gradientem liniowym; b) efekt działania maskowania obiektów

W powyższym przykładzie gradient wypełnienia obiektu maskującego stał się kanałem przezroczystości obiektów maskowanych. Efekt ten można wykorzystać do maskowania grupy obiektów o różnych kolorach i kształtach.

W celu wykonania operacji maskowania należy narysować dwa obiekty. Obiekt znajdujący się niżej w hierarchii warstwy będzie obiektem maskowanym, nadrzędny zaś obiekt będzie obiektem maskującym. Po zaznaczeniu tychże obiektów należy wybrać z menu Obiekt→Maska→Ustaw, aby maska została ustawiona.

Przycinanie obiektów

Przycinanie obiektów przycina obiekt lub grupę obiektów innym obiektem. Przycinanie jest jedną z częściej wykorzystywanych technik przy tworzeniu realistycznie wyglądających grafik wektorowych na podstawie zdjęć, ponieważ technika ta umożliwia przycinanie grupy różnego typu obiektów, które mogą być rozmyte a ich rozmycie nadaje wrażenie nałożenia cienia, światła, poświaty na zgrupowanym elemencie.

a)Przykładowy obiekt, który zostanie przycięty w Inkscapieb)Przykład efektu maskowania w Inkscap-ie
Rys. 2
Przykład przycinania w programie Inkscape: a) obiekt rozmyty, który zostanie przycięty; b) efekt działania przycinania obiektów

W celu wykonania operacji przycinania należy narysować dwa obiekty. Obiekt znajdujący się niżej w hierarchii warstwy będzie obiektem przycinanym, nadrzędny zaś obiekt będzie obiektem przycinającym. Po zaznaczeniu tychże obiektów należy wybrać z menu Obiekt→Przytnij→Ustaw, aby maska została ustawiona.